Andres Kert

Andres Kert

Sillamäe esindus

Viru kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhoolduse direktori vastutusala

Tallinna Vangla
5307 8987
andres.kert@just.ee

Haridus

Eriala
korrektsioon
Haridustase
Kõrgharidus