Küllike Riks

Küllike Riks

Jõhvi talitus

Viru kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhoolduse direktori vastutusala

Tallinna Vangla
kullike.riks@just.ee

Haridus