Erasektori tootmisprotsesside ja teenuste toomine vanglasse aitab luua turvalisemat ühiskonda

07.02.2024 | 23:05

Era- ja riigisektori koostöös kinnipeetavatele töö ja mõtestatud tegevuse pakkumine, aitavad luua positiivset muutust kinnipeetava käitumises. Eestis on üle 1800 kinnipeetava ja väga hea tööstustaristu, et tuua erasektori tootmis-, pakendamis või muud töölõigud vanglasse kinnipeetavate teha.
    • Jaga

Meil oli suurepärane võimalus kohtuda Tallinna vanglas Äripäeva Liidrite Kollokviumi töögruppi kuuluvate Eesti ettevõtjatega, et  ideid põrgatada ja vanglateenistuse eesmärke tutvustada.

„Turvalised ja kaasaegsed vanglad ja kinnipeetavate arvu langus on meie riigi edulugu. Selleks, et seda hoida ja kasvatada vaatame üha enam erasektori poole. Ettevõtjatel leidub häid mõtteid ja arendusi, mida saaks tuua üle ka vanglatesse. Koostöös loodud hõivetegevused õpetaks kinnipeetavatele uusi oskuseid ja aitaks luua muutust käitumises, et nad enam vanglatesse tagasi ei jõuaks,“ rääkis justiitsminister Kalle Laanet tänasel kohtumisel Äripäeva Liidrite Kollokviumiga.

Eestis on üle 1800 kinnipeetava ja väga hea tööstustaristu, et tuua erasektori tootmis-, pakendamis või muud töölõigud vanglasse kinnipeetavate teha.

„Era- ja riigisektori jõudude ühendamine kinnipeetavatele hõive pakkumisel, aitab luua turvalisemat ühiskonda ja võib lahendada teisalt ka erasektori tööjõu puuduse probleeme,“ räägib vanglateenistuse ettevõtluskeskuse juht Elgo Pehk koostöö olulisusest.

Värskelt loodud ettevõtluskeskus jätkab senise AS Vanglatööstuse pakutavaga, aga otsib seejuures üha enam võimalusi teha koostööd ka erasektoriga.

Äripäeva koostööpartner ja Liidrite Kollokviumi programmijuht Laine Randjärv võttis Tallinna vangla külastuse kokku järgevalt: “Ettevõtjate tagasiside oli väga positiivne - külastus oli sisukas, silmiavav ja eelarvamusi murdev. Eriti oluline tundus teadmine, et loodav vanglateenistuse ettevõtluskeskus saab olla eraettevõtjatele koostööpartneriks teenusepakkujana.” 

Täna valmistavad kinnipeetavad saunakeriseid ja suitsuahjusid ja RMK-l nähtavaid lõkkealuseid ning komplekteerivad erinevaid tooteid, näiteks kruvisid ja muid väiksemaid ehituskaupasid. Ühtlasi on vanglas õmblus- ja pesumajatšehh. Omal moel panustavad kinnipeetavad ka riigikaitsesse, hooldades suurõppuste varustust.

Põnevaid näiteid hõivetest oleme näinud ka teiste riikide vanglate praktikas, kus kinnipeetavad taastavad ja remondivad vanu rattaid, õpivad autode keretöid ja diagnostikat või komplekteerivad laevalgusteid ja palju muud.

Ettevõtluskeskust arendab ja koostöösuhteid loob ettevõtluskeskuse juht Elgo Pehk. Ettevõtjate poolsete koostööpakkumistega saab pöörduda Elgo poole e-mailil [email protected].