Meditsiiniteenust vanglates korraldab alates juulist Tervisekassa

01.07.2024 | 09:14

Alates 1. juulist liigub tervishoiuteenuse korraldamine Justiitsministeeriumilt üle Sotsiaalministeeriumi vastutussalasse. Tervishoiuteenuse üleviimise järel osutatakse kinnipeetavatele samu teenuseid nagu seni, kuid nende osutamist korraldab ja juhib ühtselt Tervisekassa.
    • Jaga

„Meditsiiniteenus vanglates jääb endiselt alles ja toimub nagu varasemaltki. Muudatus toimub teenuse juhtimise korralduses, mitte sisulises töös ja arvestab seejuures vangistusseadusest tulenevate eranditega,“ räägib justiitsminister Madis Timpson. „Muudatuse peamiseks eesmärgiks on meditsiinisüsteemi juhtimise korrastamine, et tervishoiuteenuste korraldamine vanglatele kuuluks ministeeriumi vastutusalasse, kellel on selleks parim kompetents. Vanglad saavad edaspidi tegeleda oma põhitegevusega, milleks on inimeste karistuste täideviimine ja nende õiguskuulekamalt ühiskonda tagasi aitamine,“ lisab Timpson.

Tallinna vanglas osutab tervishoiuteenust edaspidi Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tartu vanglas Viljandi haigla ja Viru vanglas Ida-Viru Keskhaigla. Teenust osutatakse ka edaspidi senistes hästi varustatud ja kaasaegsetes meditsiiniosakonna ruumides ja suuresti samade arstide ja õdedega nagu täna, kes liiguvad vanglate koosseisust haiglate alla. Muudatusi ei toimu ka patsientide väljaviimises uuringutele või haiglaravile tervishoiuasutustesse. Juhul, kui vanglas ei saa patsiendile mõnda analüüsi teha või talle muud vajalikku abi osutada, viiakse ta tavahaiglasse ning tema saatmise sinna korraldab vangla.v

„Vanglameditsiini üleviimine Sotsiaalministeeriumi haldusalasse on oluline samm terviklikuma tervishoiusüsteemi suunas,“ selgitas Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa ja lisas, et muudatus ühtlustab kvaliteeti ja loob ülevaate tervishoiuteenuste vajadustest. „Tänan Tervisekassat ja haiglaid, kes on võtnud vastutuse pakkuda vanglates tervishoiuteenust. Neil on olnud väga oluline roll ülemineku õnnestumises,“ lisas Mändmaa.

Alina Poduškina