Turvalisuskompassi vanglateenistuse erinumber

30.05.2024 | 16:07

Turvalisuse ja julgeoleku teadusajakirja erinumber koondab endas vanglateenistuse jaoks olulised teadusarengud ja jagab seda huvilistega. Uute suundadena juurutab teenistus dünaamilist turvalisust, katsetab uusi digilahendusi, õpib paremini tundma erisihtrühmade vajadusi ning väärtustab kasutajakogemust. Selle kõige eelduseks on aga asjatundlik töötajaskond koos vastava väljaõppe ja heade töötingimustega.
  • Jaga

Sisekaitseakadeemia siseturvalisuse ja -julgeoleku valdkonna teadusajakirja vanglateenistuse erinumbri eesmärk on koondada teenistuse arengu seisukohalt olulised teadustööd ning suurendada valdkonna nähtavust. Vanglateenistuse kõige olulisem eesmärk on aidata õigusrikkujat karistuse ajal nii, et uute kuritegude sooritamise tõenäosus tulevikus oleks võimalikult väike. Uute suundadena püüab teenistus rakendada dünaamilist turvalisust, katsetada uusi digilahendusi, õppida paremini tundma erisihtrühmade vajadusi ning väärtustada kasutajakogemust. Selle kõige eelduseks on aga professionaalne ametnikkond, kellel on vastav väljaõpe ning head töötingimused.

Artiklid

 • Vangi päevakava analüüs dünaamilise turvalisuse põhimõtetest lähtuvalt. Siim Poll, Ivo Kitsing, Andryco Muuga

 • Kinnipeetavate taasühiskonnastamine IT-lahenduste toel ja ametnike roll selles. Liis Toom, Tiina Unuks
 • Eakad kinnipeetavad Eesti vanglates. Maris Juhkov, Rainer Saarem, Yasmine Küünarpuu, Maria Elisabeth Bremen, Erik Rüütel, Maret Miljan, Tiina Unuks
 • Retsidiivsus avavanglast ja kinnisest vanglast vabanenute hulgas. Agne Arumägi, Maret Miljan
 • Korduvvangistatud noorte taasühiskonnastamine ja selle probleemid üle elukaare. Kertu Külaots
 • Lapsesõbraliku õigusemõistmise avaldumine taastava õiguse protsessis laste perspektiivist. Kadri Ann Salla
 • Eetika õpetamine kinnipeetavatele: pilootprogrammi ülevaade. Kaarel Kraus
 • Kas hoolealuste vaimne tervis on sisekaitse mure? Angela Allik, Grethel Mets, Liisu Anger
 • Vanglateenistuses tööõnne soodustava kultuuri kujundamine lähtuvalt strateegiast ja tuginedes rahulolu uuringu tulemustele. Evelin Stamm
 • Konverents „Korrektsioonialane teadusuuringute sümpoosion. rehabiliteeriva reintegratsiooni uuringud ja peegeldused sellest, mis töötab“. Andryco Muuga

Ajakiri loetav SIIN.