Vanglateenistust usaldatakse ja töötajate rahulolu on kõrge

17.12.2023 | 12:31

Iga-aastase usalduse uuringu tulemusel selgub, et vanglateenistust usaldusväärseks pidajate osakaal on viimase aastaga oluliselt tõusnud ja ka töötajate rahulolu on kõrge.
    • Jaga

Iga-aastase Turu-Uuringute AS usalduse uuringu tulemusel selgub, et vanglateenistust usaldusväärseks pidajate osakaal ja vanglateenistuse positsioon institutsioonide pingereas viimase aastaga oluliselt tõusnud.

Üheks oluliseks siseturvalisuse tagajaks riigis on ka vanglateenistujad, kes oma asjatundlikuse ja pühendumusega kujundavad läbi inimliku toetuse ja tõenduspõhiste lähenemiste õigusrikkujate teekonda parema toimetuleku suunas.

Meile on oluline meie töötajate arvamus ja rahulolu. Kaasamine ja tagasiside on meie igapäevatöös olulisel kohal. Ühtlasi küsime kord aastas töötajatelt, mis on hästi ja mida saaksime parendada ka põhjaliku rahulolu uuringu käigus. Seekord avaldas oma arvamust ligi 80%.

Uuringu tulemused näitavad, et liigume õiges suunas ja meie töötajad tajuvad vanglateenistuse üldist arengut ja tehtud muudatusi positiivselt. Meie töötajate üldine rahulolu on kõrge. Vanglateenistuse tööandjana oma tuttavale soovitamine on aastaga tõusnud lausa 11%.

Meie juures töötamisel meeldib inimestele kõige rohkem:
• toredad ja abivalmid kolleegid;
• töö mitmekesisus ja vaheldusrikkus, autonoomia;
• enesetäiendamise võimalused;
• kindlustunne, väärtused, eesmärgid;
• erinevad tervist toetavad hüved.

Oleme tänulikud oma töötajatele ettepanekute eest ja hindame tagasisidet kõrgelt. Uuringust selgunud parenduskohad ootavad lahendamist juba meie järgmise aasta plaanides.