Tervishoiuteenuse korraldamine vanglates

Tervishoiuteenust korraldamine toimub 1. juulist 2024 sotsiaalministeeriumi vastutusalas. Tervishoiuteenust korraldab ja juhib ühtselt Tervisekassa.

Vanglad tegelevad edaspidi oma põhitegevusega, milleks on inimeste karistuste täideviimine ja nende õiguskuulekamalt ühiskonda tagasi aitamine.

Tallinna vanglas osutab tervishoiuteenust edaspidi Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tartu vanglas Viljandi haigla ja Viru vanglas Ida-Viru Keskhaigla. Teenust osutatakse senistes hästi varustatud ja kaasaegsetes meditsiiniosakonna ruumides meditsiinipersonali poolt. 

Muudatusi ei toimu ka patsientide väljaviimises uuringutele või haiglaravile tervishoiuasutustesse. Juhul, kui vanglas ei saa patsiendile mõnda analüüsi teha või muud vajalikku abi osutada, viiakse patsient tavahaiglasse ning saatmise korraldab vangla.

Terviseandmete pärimine

Kinnipeetavate lähedastel ja kaitsjatel on õigus küsida kinnipeetava nõusolekul tema terviseandmeid.

Andmete pärimiseks saab pöörduda teenuse osutaja poole. Selleks on vajalik esitada vabas vormis kirjutatud ja digiallkirjastatud pöördumine. Pöördumisel peab olema kirjas kinnipeetava nimi, isikukood ja pöörduja nimi, isikukood ja seotus kinnipeetavaga.

Digitaalselt allkirjastatud pöördumise saab esitada:

Viimati uuendatud: 11.07.2024