Tallinna vangla

Tallinna vangla on 1919. aastal asutatud ning alates 2018. aastast uues hoonekompleksis toimiv 1190-kohaline kambertüüpi vangla. Tallinna vangla juurde kuulub ka 102-kohaline avavangla.

Tallinna vangla üldkontaktid

Linnaaru tee 5, Soodevahe küla, Rae vald, Harjumaa, 75322
+372 612 7539
[email protected]

Juhtkonna vastuvõtule registreerimine telefonil
612 7523

Registreerimine lühiajalistele kokkusaamistele:
612 7593 (E ja R kell 13–15)
[email protected]
E-kirja teel saab kokkusaamist taotleda igal ajal.
Rohkem infot lühiajaliste kokkusaamiste kohta

Pakid vahistatule T ja N kl 9.00-11.30
Lisainfo pakkide toomise kohta telefonil
612 7582 (E–R kell 8.00–16.30)

Kontaktid

Tallinna Vangla
direktor
612 7530
juhiabi
612 7523
Direktori asetäitja vastutusala
direktori asetäitja
612 7631
direktori asetäitja
Järelevalvekorralduse üksus
üksuse juht
612 7525
peaspetsialist-korrapidaja
612 7500
peaspetsialist-korrapidaja
612 7501
peaspetsialist-korrapidaja
612 7500
peaspetsialist-korrapidaja
612 7500
peaspetsialist-korrapidaja
612 7500
inspektor-korrapidaja abi
612 7501
inspektor-korrapidaja abi
612 7501
inspektor-korrapidaja abi
612 7501
inspektor-korrapidaja abi
612 7501
spetsialist
612 7502
spetsialist
612 7502
spetsialist
612 7549
spetsialist
612 7502
spetsialist
612 7535
vanemvalvur
612 7565
vanemvalvur
612 7649
valvur
612 7533
Meditsiiniosakond
osakonnajuhataja
612 7635
üldarst
612 7635
üldarst
612 7940
üldarst
hambaarst
612 7596
hambaarst
612 7596
pulmonoloog
612 7935
radioloog
612 7925
õde
612 7598
õde
612 7598
õde
612 7682
õde
612 7598
õde
õde
612 7598
õde
612 7595
õde
õde
õde
612 7598
õde
õde
612 7598
õde
612 7598
õde
612 7598
õde
612 7598
õde
612 7598
dermatoveneroloog
612 7927
gastroenteroloog
612 7924
günekoloog
612 7696
infektsionist
612 7697
infektsionist
612 7938
kirurg
612 7926
psühhiaater
612 7697
psühhiaater
612 7927
psühhiaater
612 7940
oftalmoloog
612 7928
referent
612 7681
hambaarsti assistent
612 7596
kliiniline psühholoog
612 7928
õendusjuht
612 7526
Pääsla ja kokkusaamiste üksus
Saateüksus
üksuse juht
612 7664
peaspetsialist
612 7974
vanemvalvur
612 7974
vanemvalvur-instruktor
612 7974
vanemvalvur-instruktor
612 7507
vanemvalvur-instruktor
612 7974
vanemsaatja
612 7507
vanemsaatja
612 7507
saatja
612 7533
saatja
612 7507
saatja
612 7657
Sekkumistegevuste osakond
osakonnajuhataja
612 7669
peaspetsialist-metoodik
612 7971
peaspetsialist-metoodik
612 7662
vanemkaplan
612 7798
vanemkaplan
612 7975
kaplan
612 7618
kaplan
612 7659
kaplan
612 7659
kaplan
612 7975
psühholoog
612 7662
psühholoog
612 7914
psühholoog
612 7678
psühholoog
612 7656
sotsiaaltöötaja
612 7946
sotsiaaltöötaja
612 7609
sotsiaaltöötaja
612 7784
sotsiaaltöötaja
612 7680
sotsiaaltöötaja
612 7915
sotsiaaltöötaja
612 7698
sotsiaaltöötaja
612 7603
riigikeele õppe korraldaja
612 7518
hariduskorraldaja
612 7556
huvijuht-raamatukoguhoidja
612 7668
praktikant
612 7693
Teabe- ja uurimisosakond
osakonnajuhataja
612 7540
peaspetsialist
612 7529
peaspetsialist
612 7541
peaspetsialist
612 7547
spetsialist
612 7641
spetsialist
612 7973
spetsialist
612 7643
spetsialist
612 7642
spetsialist
612 7543
spetsialist
612 7972
spetsialist
612 7647
spetsialist
612 7542
Vastuvõtuüksus
üksuse juht
612 7627
peaspetsialist
612 7637
vanemvalvur
612 7977
vanemvalvur
612 7977
vanemvalvur
612 7977
vanemvalvur
612 7977
vanemvalvur
612 7977
vanemvalvur
612 7553
vanemvalvur
612 7981
vanemvalvur
612 7563
valvur
612 7533
valvur
612 7652
valvur
612 7977
valvur
612 7537
valvur
612 7652
valvur
612 7977
valvur
612 7977
valvur
612 7652
valvur
612 7981
valvur
612 7657
valvur
612 7977
valvur
612 7537
valvur
612 7646
valvur
612 7977
valvur
612 7981
valvur
612 7548
valvur
612 7977
valvur
612 7537
valvur
612 7977
valvur
612 7977
valvur
612 7977
valvur
612 7977
Esimene üksus
üksuse juht
612 7621
inspektor-üksuse juhi abi
612 7679
inspektor-kontaktisik
612 7561
inspektor-kontaktisik
612 7572
inspektor-kontaktisik
612 7619
inspektor-kontaktisik
612 7528
inspektor-kontaktisik
612 7619
inspektor-kontaktisik
612 7519
vanemvalvur
612 7657
vanemvalvur
612 7657
vanemvalvur
612 7657
vanemvalvur
612 7657
vanemvalvur
612 7657
valvur
612 7657
valvur
612 7657
valvur
612 7657
valvur
612 7633
valvur
612 7657
valvur
612 7657
valvur
612 7657
valvur
612 7657
valvur
612 7657
valvur
612 7657
valvur
612 7657
valvur
612 7657
valvur
612 7657
valvur
612 7546
valvur
612 7527
valvur
612 7657
valvur
612 7657
valvur
612 7657
Teine üksus
üksuse juht
612 7552
inspektor-üksuse juhi abi
612 7653
inspektor-kontaktisik
inspektor-kontaktisik
612 7954
inspektor-kontaktisik
612 7687
inspektor-kontaktisik
612 7960
inspektor-kontaktisik
612 7956
inspektor-kontaktisik
612 7562
vanemvalvur
612 7965
vanemvalvur
612 7562
vanemvalvur
612 7562
valvur
612 7533
valvur
612 7562
valvur
612 7562
valvur
612 7562
valvur
612 7562
valvur
612 7562
valvur
612 7562
valvur
612 7502
valvur
valvur
612 7562
valvur
612 7562
valvur
612 7562
valvur
612 7562
valvur
612 7686
valvur
612 7562
valvur
612 7562
valvur
612 7562
valvur
612 7562
valvur
612 7562
Kolmas üksus
üksuse juht
612 7551
inspektor-üksuse juhi abi
612 7549
inspektor-kontaktisik
612 7585
inspektor-kontaktisik
612 7966
inspektor-kontaktisik
612 7583
inspektor-kontaktisik
612 7966
inspektor-kontaktisik
612 7579
inspektor-kontaktisik
612 7788
vanemvalvur
612 7513
vanemvalvur
612 7513
vanemvalvur
612 7513
vanemvalvur
612 7513
valvur
612 7513 /612
valvur
612 7601
valvur
612 7513
valvur
612 7513
valvur
612 7513
valvur
612 7585
valvur
612 7513
valvur
612 7513
valvur
612 7513
valvur
612 7513
valvur
612 7513
valvur
612 7513
valvur
valvur
612 7513
valvur
612 7513
valvur
612 7513
valvur
612 7513
valvur
612 7513
valvur
612 7513
valvur
612 7601
Neljas üksus
üksuse juht
612 7550
inspektor-üksuse juhi abi
612 7650
inspektor-kontaktisik
inspektor-kontaktisik
612 7807
inspektor-kontaktisik
612 7613
inspektor-kontaktisik
612 7605
inspektor-kontaktisik
612 7613
inspektor-kontaktisik
vanemvalvur
612 7630
valvur
612 7652
valvur
612 7624
valvur
valvur
612 7624
valvur
612 7652
valvur
612 7652
valvur
612 7652
valvur
612 7650
valvur
612 7652
valvur
612 7652
valvur
612 7652
valvur
612 7652
valvur
612 7799
valvur
612 7652
valvur
612 7652
valvur
612 7652
valvur
612 7652
valvur
612 7639
valvur
612 7652
valvur
612 7652
valvur
valvur
612 7652
valvur
612 7624
Avavangla
üksuse juht
612 7930
inspektor-üksuse juhi abi
612 7998
inspektor-kontaktisik
612 7941
inspektor-kontaktisik
612 7932
inspektor-kontaktisik
612 7910
vanemvalvur
612 7900
valvur
612 7651
valvur
612 7900
valvur
612 7513
valvur
612 7900
valvur
612 7900
valvur
612 7900
Õigus
Sisekontroll
peaspetsialist
612 7695
spetsialist
612 7796
spetsialist
612 7590

Viimati uuendatud: 19.12.2023