Viive Hommuk

Viive Hommuk

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhoolduse direktori vastutusala

Tallinna Vangla
612 7748
viive.hommuk@just.ee

Haridus

Eriala
koolieel. pedagoogika ja psühholoogia õpetaja
Haridustase
Kõrgharidus