Kaebus kinnipeetava või kriminaalhooldusaluse peale

Igapäevaselt kannab Eestis suurem osa inimesi oma karistus avatud ühiskonnas kriminaalhooldusametniku järelevalve all, samuti on mitusada kinnipeetavat karistust kandmas avavanglas. See tähendab ka paraku võib esineda ka selliseid juhtumeid, kus õigusrikkuja võib oma käitumisega häirida kaaskodanikke. Selliste olukordade tekkides tasub viivitamatult teada anda vanglateenistustele.

Vangistusseadus lubab kinnipeetaval telefoni kasutada (välja arvatud mobiiltelefoni). Kuid seda, kellele ja mida ta telefonis räägib, võib kontrollida vaid erandkorras (s.o kohtu loal ja jälitustegevuse seaduses sätestatud alustel ja korras). Nii võib aeg-ajalt juhtuda, et kinnipeetav kasutab oma õigust kurjasti ja asub kedagi telefonitsi häirima.

Kui te teate, millises vanglas teid tülitav vang viibib, pöörduge kaebusega vangla teabe- ja uurimisosakonna poole. Samamoodi võite kaebusega teabe- ja uurimisosakonna poole pöörduda siis, kui teile tekitab muret lühiajalisel väljasõidul viibiva vangi käitumine (joovastite tarbimine, vägivallatsemine, ähvardamine jms).

Oluline on sobimatust käitumisest ja rikkumisest ka siis, kui selliseid sellisest tegusid paneb toime kriminaalhooldusalune. Kaebuse võite sel juhul esitada nii vangla teabe- ja uurimisosakonnale kui ka ükskõik millisele kohalikule kriminaalhooldusametnikule.

Kui puudub tülitaja kohta täpsem teave, millises vanglas või kriminaalhooldusosakonnas ta karistust kannab, pöörduge pöörduge justiitsministeeriumi vanglate osakonna sisekontrolli talituse poole.

Oma probleemi saate ära rääkida telefonidel 6 803 130, 6 803 134 või 6 803 135 ning vajaduse korral lepitakse kokku ka vastuvõtuaeg.

Viimati uuendatud: 03.12.2023