Vangistuse kulud

Vanglateenistuse 2023. aasta täpsustatud eelarve on 82 532 837 eurot, sh personalikulu 43 332 524 eurot, kinnistute kulud 24 091 179 eurot ja majandamiskulu 6 733 944 eurot.
  • Ühe kinnipeetava ülalpidamiskulu kuus on keskmiselt 3 027 eurot.
  • Iga kriminaalhooldusaluse kohta kulub keskmiselt 130 eurot kuus.

Kulu liik

Summa (eurot)

Personalikulud

43 332 524

Kinnistute ülalpidamine

24 091 179

Majandamiskulud

6 733 944

Käibemaks

5 587 383

Amortisatsioon

87 500

Investeeringud

58 290

Sotsiaaltoetused

8 000

Ülekantavad vahendid

2022 LEA

2 634 017

KOKKU

82 532 837

 

Viimati uuendatud: 05.06.2023