Lähedastele info jagamine

Info jagamine aitab mõista lähedastel vangistuse kulgu ja eesmärke, ühtlasi aitab hoida kinnipeetava suhtlus lähedastega sotsiaalseid sidemeid. Toetav kontakt lähedastega toetab põhimõtet, et peale vangistus oleks olemas vajalik tugi ka avatud ühiskonnas. Kui omastel tekib kinnipeetava käekäigu vastu huvi, antakse neile teavet tingimusel, et kinnipeetav on andnud selleks nõusoleku. Seejuures arvestatakse ka vajadusega tagada perekonna turvalisus.

Lähedased saavad teavet küsida kirjalikult digiallkirjastatud dokumendi edastamisega või vanglas kohapeal, kus tuleb esitada isikut tõendav dokument.

Enne teabe andmist on vajalik tuvastada küsija isik, telefoni teel pole seda võimalik teha. 

Päringu korral tegeleb perele info edastamisega üksuse juht.

Omaste all peetakse silmas vangistusseaduse §-s 25 loetletud isikuid:
abikaasa, isa, ema, vanaisa, vanaema, laps, lapselaps, lapsendaja, lapsendatu, võõras- või kasuvanem, võõras- või kasulaps, vend, õde, faktiline abikaasa, kellega on ühised lapsed või kellega on vähemalt kaks aastat väldanud kooselu enne karistuse kandmise algust.

Pöördumise edastamiseks leiate vanglate kontaktandmed SIIT.

Viimati uuendatud: 21.12.2023