Lubatud ja keelatud esemed vanglas

Vanglasse saabumisel on isiklike asjade kaasa võtmiseks ja kasutamiseks kindel kord ja nimekri keelatud esemetest.

Soovitame esemeid kaasa võtta nii vähe kui võimalik, siis on lihtsam neid ka vabanedes ära viia. Hügieeni- ja kirjatarbeid, toiduaineid ja riideid saab osta vangla e-poest.

Vanglasse saabudes ole kaine ja saabu tööpäeva jooksul (E – R 09:00 – 16:00)!

Mida vanglasse kaasa võtta

 • Isiklike esemete maksimaalne kaal kambris ja laos on kokku 30 kg.
 • Riideesemeid ei ole mõistlik üleliia kaasa võtta. Vanglas on kinnipeetavatel ühesugune rõivastus, mis antakse vanglasse saabudes, isiklikud riided paigutatakse lattu. Kambris saab kasutada sokke, aluspükse, üht komplekti sooja pesu (T-särk, madrusesärk jms ei ole soe pesu), üht salli ja üht paari kindaid.
 • Jalanõusid saab kambris hoida kolm paari (vajalikud nii ruumides kui ka eri ilmastikutingimustega toime tulemiseks).
 • Telefonikaarti ei ole vaja kaasa võtta, sest vanglas antakse uus telefonikaart, kuhu saab helistamiseks raha laadida. Muud telefonikaardid vanglas ei tööta.
 • Raha võib kaasa võtta, see pannakse kinnipeetava isikuarvele ning seda on võimalik kasutada vanglakaupluses. Ajakirjandust on võimalik tellida nii kinnipeetava isikuarve vahendusel kui ka väljaspool vanglat oleva isiku kaudu, kes ajakirjanduse eest tasub.
 • Kaasa tasub võtta mõistlikus koguses kirjatarbeid (sh marke, ümbrike), aga neid saab soetada ka vanglakauplusest. Kambris on lubatud 5 sinist  (ilma vedruta) pastapliiatsit  ja 12 värvipliiatsit. Geelpliiatsid, vildikad, harilik pliiats jmt on keelatud.
 • Raamatuid võib vanglasse kaasa võtta. Soovitame võtta kaasa õppekirjandust, sest see aitab targalt aega sisustada. Kuna raamatud on rasked, siis on ümberpaigutamise korral neid tülikas kaasas kanda. Samuti tuleb arvestada kõikide asjade piirkaaluga.
 • Vanglas on keelatud enamik väärisesemeid. Lubatud on ainult abielusõrmus ja usulise sümbolina väike rist. Muu ususümboolika väljastab vajadusel vangla kaplan.
 • Kaasas peaks olema Isikut tõendav dokument. See võib olla vajalik toimingute tegemiseks. Dokument tagastatakse vanglast vabanemisel. Muid dokumente ei ole vaja kaasa võtta.
 • Isiklikud ravimid on vanglas keelatud. Pooleliolevast ravikuurist tuleb meditsiinilisel kontrollil teavitada kohe meditsiinitöötajat.
 • Keelatud on kõik elektriseadmed, mille võimsus ületab 1,2 kW. Karistust kandma saabuvad isikud võivad kaasa võtta televiisori diagonaaliga kuni 61 cm (24”) ja veekeetja (hele/läbi valgustatav, 1l ja kuni 1,2 kW).   Elektriseadmed lubatakse kambrisse eraldi otsusena ja nende kasutamise eest tuleb igakuiselt tasu maksta.
 • Soovitame lähedaste või tuttavate telefoninumbrid, kellega on soovi vangistuses viibimise ajal suhelda, välja kirjutada või paberile trükkida.
 • Toidu- ja maitseained, taimsed tooted, vedelad, pulbrilised, tahked jm ained mis ei ole soetatud vanglakauplusest või väljastanud vanglateenistuse poolt, on vanglas keelatud. Kaasa võetud toiduained hävitatakse ja hügieenitarbeid  ei saa lattu hoiule paigutada.
 • NB! Isikud kes tulevad aresti kandma
  • Sularaha ei ole vaja – arvet ei avata, poeteenust ei saa kasutada.
  • Elektriseadet ei ole vaja – elektriseadmeid ei saa kasutada.
 • Isiklike esemete maksimaalne kaal kambris ja laos on kokku 30 kg.
 • Riideesemeid ei ole mõistlik üleliia kaasa võtta. Vanglas on kinnipeetavatel ühesugune rõivastus, mis antakse vanglasse saabudes, isiklikud riided paigutatakse lattu. Kambris saab kasutada sokke, aluspükse, üht komplekti sooja pesu (T-särk, madrusesärk jms ei ole soe pesu), üht salli ja üht paari kindaid.
 • Jalanõusid saab kambris hoida kolm paari (vajalikud nii ruumides kui ka eri ilmastikutingimustega toime tulemiseks).
 • Telefonikaarti ei ole vaja kaasa võtta, sest vanglas antakse uus telefonikaart, kuhu saab helistamiseks raha laadida. Muud telefonikaardid vanglas ei tööta.
 • Raha võib kaasa võtta, see pannakse  isikuarvele ning seda on võimalik kasutada vanglakaupluses. Ajakirjandust on võimalik tellida nii kinnipeetava isikuarve vahendusel kui ka väljaspool vanglat oleva isiku kaudu, kes ajakirjanduse eest tasub.
 • Kaasa tasub võtta mõistlikus koguses kirjatarbeid (sh marke, ümbrike), aga neid saab soetada ka vanglakauplusest. Kambris on lubatud 5 sinist  (ilma vedruta) pastapliiatsit  ja 12 värvipliiatsit. Geelpliiatsid, vildikad, harilik pliiats jmt on keelatud.
 • Raamatuid võib vanglasse kaasa võtta. Soovitame võtta kaasa õppekirjandust, sest see aitab targalt aega sisustada. Kuna raamatud on rasked, siis on ümberpaigutamise korral neid tülikas kaasas kanda. Samuti tuleb arvestada kõikide asjade piirkaaluga.
 • Vanglas on keelatud enamik väärisesemeid. Lubatud on ainult abielusõrmus ja usulise sümbolina väike rist. Muu ususümboolika väljastab vajadusel vangla kaplan.
 • Kaasas peaks olema isikut tõendav dokument. See võib olla vajalik toimingute tegemiseks. Dokument tagastatakse vanglast vabanemisel. Muid dokumente ei ole vaja kaasa võtta.
 • Isiklikud kaasa võetud ravimid on vanglas keelatud ja neid ei säilitata kinni peetavate isiklike asjade laos. Pooleliolevast ravikuurist tuleb meditsiinilisel kontrollil teavitada koheselt meditsiinitöötajat.
 • Keelatud on kõik elektriseadmed, mille võimsus ületab 1,2 kW. Keelatud on mängukonsoolid, DVD-mängijad, pleierid, arvutid, raadiod jmt. Karistust kandma saabuvad isikud võivad kaasa võtta televiisori diagonaaliga kuni 61 cm (24”) ja veekeetja (hele/läbi valgustatav, 1l ja kuni 1,2 kW).   Elektriseadmed lubatakse kambrisse eraldi otsusena ja nende kasutamise eest tuleb igakuiselt tasu maksta.
 • Soovitame lähedaste või tuttavate telefoninumbrid, kellega on soovi vangistuses viibimise ajal suhelda, välja kirjutada või paberile trükkida.
 • Toidu- ja maitseained, taimsed tooted, vedelad, pulbrilised, tahked jm ained mis ei ole soetatud vanglakauplusest või väljastanud vanglateenistuse poolt, on vanglas keelatud. Kaasa võetud toiduained hävitatakse ja hügieenitarbeid  ei saa lattu hoiule paigutada.
 • NB! Isikud kes tulevad aresti kandma
  • Sularaha ei ole vaja – arvet ei avata, poeteenust ei saa kasutada.
  • Elektriseadet ei ole vaja – elektriseadmeid ei saa kasutada.
 • Isiklike esemete maksimaalne kaal kambris ja laos on kokku 30 kg.
 • Riideesemeid ei ole mõistlik üleliia kaasa võtta. Vanglas on kinnipeetavatel ühesugune rõivastus, mis antakse vanglasse saabudes, isiklikud riided paigutatakse lattu. Kambris saab kasutada sokke, aluspükse, üht komplekti sooja pesu (T-särk, madrusesärk jms ei ole soe pesu), üht salli ja üht paari kindaid.
 • Jalanõusid saab kambris hoida neli paari (vajalikud nii ruumides kui ka eri ilmastikutingimustega toime tulemiseks).
 • Telefonikaarti ei ole vaja kaasa võtta, sest vanglas antakse uus telefonikaart, kuhu saab helistamiseks raha laadida. Muud telefonikaardid vanglas ei tööta.
 • Raha võib kaasa võtta, see pannakse kinnipeetava isikuarvele ning seda on võimalik kasutada vanglakaupluses. Ajakirjandust on võimalik tellida nii vangi isikuarve vahendusel kui ka väljaspool vanglat oleva isiku kaudu, kes ajakirjanduse eest tasub. 
 • Kaasa tasub võtta mõistlikus koguses kirjatarbeid (sh marke, ümbrike), aga neid saab soetada ka vanglakauplusest. Kambris on lubatud 5 sinist  (ilma vedruta) pastapliiatsit  ja 12 värvipliiatsit. Geelpliiatsid, vildikad, harilik pliiats jmt on keelatud.
 • Raamatuid võib vanglasse kaasa võtta. Soovitame võtta kaasa õppekirjandust, sest see aitab targalt aega sisustada. Kuna raamatud on rasked, siis on ümberpaigutamise korral neid tülikas kaasas kanda. Samuti tuleb arvestada kõikide asjade piirkaaluga.
 • Vanglas on keelatud enamik väärisesemeid. Lubatud on ainult abielusõrmus ja usulise sümbolina väike rist. Muu ususümboolika väljastab vajadusel vangla kaplan.
 • Kaasas peaks olema isikut tõendav dokument. See võib olla vajalik toimingute tegemiseks ja see tagastatakse vanglast vabanemisel. Muid dokumente ei ole vaja kaasa võtta.
 • Isiklikud ravimid on vanglas keelatud. Pooleliolevast ravikuurist tuleb meditsiinilise kontrolli ajal teavitada koheselt meditsiinitöötajat.
 • Keelatud on kõik elektriseadmed, mille võimsus ületab 1,2 kW. Keelatud on mängukonsoolid, DVD-mängijad, pleierid, arvutid, raadiod jmt. Karistust kandma saabuvad isikud võivad kaasa võtta televiisori diagonaaliga kuni 61 cm (24”) ja veekeetja (hele/läbi valgustatav, 1l ja kuni 1,2 kW).   Elektriseadmed lubatakse kambrisse eraldi otsusena ja nende kasutamise eest tuleb igakuiselt tasu maksta.
 • Soovitame lähedaste või tuttavate telefoninumbrid, kellega on soovi vangistuses viibimise ajal suhelda, välja kirjutada või paberile trükkida.
 • Toidu- ja maitseained, taimsed tooted, vedelad, pulbrilised, tahked jm ained mis ei ole soetatud vanglakauplusest või väljastanud vanglateenistuse poolt, on vanglas keelatud. Kaasa võetud toiduained hävitatakse ja hügieenitarbeid  ei saa lattu hoiule paigutada.
 • NB! Isikud kes tulevad aresti kandma
  • Sularaha ei ole vaja – arvet ei avata, poeteenust ei saa kasutada.
  • Elektriseadet ei ole vaja – elektriseadmeid ei saa kasutada.

Vangla kodukordades on välja toodud vanglas keelatud esemed. Neid ei ole võimalik kinnipeetaval karistust kandma tulles kaasa võtta ja samuti ei ole nende toomine lubatud ka külastajatel.

Keelatud esemed Tallinna Vanglas

VÄLJAVÕTE
Kinnitatud Tallinna Vangla direktori
22.11.2018 käskkirjaga nr 1-1/18/88
 (viimati muudetud 28.09.2022)

Tallinna Vangla kodukord

7.         Keelatud esemed

7.1.      Kinnipeetavatele on lisaks VSkE §-s 641 sätestatule keelatud VangS § 15 lg 4 alusel VangS § 15 lg-s 2 kirjeldatud tunnustele vastavad järgmised esemed:

7.1.1.    vanglateenistuse vahenduseta soetatud toidu- ja maitseained, taimsed tooted, vedelad, pulbrilised, tahked jm ained (v.a arestimajast saabunud kinni peetava isiku puhul); (Muudetud 25.02.2022 nr 1-1/22/22, jõust. 01.03.2022)

7.1.2.    juhe, kaabel, pael ja muu sarnane ese või ese, mis neid elemente sisaldab, v.a vanglateenistuse poolt või loal väljastatud järgmised esemed:

• jalanõude küljes olev sihtotstarbeliselt kasutatav pael,

• pael nimesildi kandmiseks,

• pael ususümboolika kandmiseks,

• elektriseadme kasutamiseks vajalikud juhtmed või kaablid, mis on vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglasse saabumisel isikul kaasas olnud, pikkusega kuni 2 m,

• riietusese, mille sees on kumm,

• vahistatute riietes olev sihtotstarbeliselt kasutatav pael,

• silmaklappide küljes olev sihtotstarbeliselt kasutatav pael/kummipael;

(Täiendatud 25.02.2022 nr 1-1/22/22, jõust. 01.03.2022)

7.1.3.    keraamiline, klaasist või metallist ese või ese, mis neid elemente sisaldab, v.a järgmised esemed:

• vangla vahendusel soetatud käekell,

• kuni 8 cm pikkune ilma küüneviilita küünelõikur,

• plastümbrisega taskupeegel läbimõõduga kuni 10 cm,

• pintsett naiskinnipeetaval,

• loa alusel väljastatud elektriseade (pardel või epilaator),

• patareideta raseerija,

• muud vanglateenistuse vahendusel väljastatud või lubatud esemed;

7.1.4.    isevalmistatud esemed;

7.1.5.    närimiskumm;

7.1.6.    söömiskõlbmatuks muutunud toiduained;

7.1.7.    narkootilise, psühhotroopse või muu uimastava toimega aine lähteaine, sellist ainet sisaldav segu ja loodussaadus ning narkootilise- või psühhotroopse ainega immutatud ese või aine;

7.1.8.    erinevatest ainetest kokku segatud vedelikud, mille koostist ei ole võimalik üheselt tuvastada;

7.1.9.    ravim, ravimtaim, toidulisand, vitamiin ja energiajook, spordijoogid ja nende valmistamiseks mõeldud ained, v.a vangla arsti ettekirjutusel ja vanglateenistuse väljastatud ning vangla kaupluse vahendusel soetatud toidulisandid või vitamiinid; (Täiendatud 25.02.2022 nr 1-1/22/22, jõust. 01.03.2022)

7.1.10.  meditsiiniline abivahend, meditsiinitarvik, -instrument, -seade, v.a vangla arsti ettekirjutusel;

7.1.11.  liikumise abivahend, v.a vangla arsti lubatud või väljastatud;

7.1.12.  aroomi eritav aine ja ese, v.a vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglateenistuse väljastatud hügieenitarbed ja puhastusvahendid;

7.1.13.  WC-paber, salvrätikud, vatipadjad, puhastuslapp, -käsn jms, v.a vangla vahendusel soetatud või vanglasse kaasa võetud esemed;

7.1.14.  kondoomid, v.a vanglateenistuse väljastatud;

7.1.15.  sigaret, elektrooniline sigaret, suitsuvabad tubakatooted (nt närimistubakas, nuusktubakas, suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas) suitsetamistarbed ja tubakatoodetega seonduvad tooted; (Täiendatud 25.02.2022 nr 1-1/22/22, jõust. 01.03.2022)

7.1.16.  tätoveeringute tegemisel kasutatav aine, seade või ese;

7.1.17.  elektrihambahari, patareidega raseerija, juukselõikusmasin jm sarnased seadmed, mida on lihtne kohandada tätoveerimisaparaadiks, v.a epilaator või pardel;

7.1.18.  kunsti- ja kontoritarbed, kirjutus- ja joonistusvahendid, v.a järgmised esemed:

• vangla vahendusel soetatud esemed,

• koolist väljastatud esemed,

• vangla vahendusel soetatud, karistust kandma saabudes kaasas olnud või vahistatule pakis saadetud töötav lahtikäiv ja läbipaistvast materjalist sinine pastapliiats, ilma metallmehhanismita (nt vedru, metallklamber vms), värvipliiatsid ja kustutuskummita harilik pliiats. Loetletud kirjutusvahendite hulk kokku võib olla 50 tk,

• vanglateenistuse vahendusel soetatud kustutuskumm (1 tk),

• vanglateenistuse vahendusel soetatud pliiatsiteritaja (1 tk),

• kirjutuspaber ja joonistuspaber/blokk,

• pehmest materjalist, painduv ja läbipaistev joonlaud, pikkusega kuni 30 cm – 1tk.

(Täiendatud 25.02.2022 nr 1-1/22/22, jõust. 01.03.2022)

7.1.19.  kontoritehnika, v.a vangla väljastatud kalkulaator õppetöös osalevale kinnipeetavale;

7.1.20.  dokumendiregistraator, -kaaned ja kiletasku, v.a läbipaistvate pehmete kaantega dokumendimapid, mis ei sisalda metallist osi;

7.1.21.  foto- ja margialbum, pildiraam;

7.1.22.  perioodika ja selle väljalõiked, ristsõnaraamatud, kataloogid jm sarnased esemed, mis ei ole vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglateenistuse väljastatud, v.a vahistatutele pakiga saadetud perioodika. Välisriigi kodanikust kinnipeetavale võib saata kirja teel mõistlikus koguses tema emakeeles päevalehti ja ajakirju juhul, kui vangla ei taga kinnipeetavale tema emakeeles ajalehti või ajakirju;

7.1.23.  muusikaga või 3D (õnnitlus)kaart; (Täiendatud 25.02.2022 nr 1-1/22/22, jõust. 01.03.2022)

7.1.24.  esemed, mille eesmärgipärane kasutamine eeldab pindade, ehituselementide vms kinnikatmist;

7.1.25.  mänguasi, mängud, v.a doomino, kabe, male või nard, mis on soetatud vanglateenistuse vahendusel või vanglasse saabumisel kaasa võetud või mängud, mis on väljastatud vanglateenistuse poolt;

7.1.26.  elektriseadmed, mille võimsus ületab 1,2 kW ning mis ei ole soetatud vanglateenistuse vahendusel või ei ole vanglasse saabumisel olnud isikul kaasas; (Muudetud 25.02.2022 nr 1-1/22/22, jõust. 01.03.2022)

7.1.27.  televiisor diagonaaliga üle 61 cm (24”); (Muudetud 03.04.2020 nr 1-1/20/14, jõust. 03.04.2020) 

7.1.28.  toiteallikas, v.a patarei, mis on soetatud vanglateenistuse vahendusel ning ei ole rikutud ümbrisega või põlemisjälgedega ja kinnipeetaval on olemas seade selle kasutamiseks; (Täiendatud 25.02.2022 nr 1-1/22/22, jõust. 01.03.2022)

7.1.29.  mittetöötav, iseparandatud, ümberehitamise tunnustega või vigastustega elektri- ja elektroonikaseade, seadme seesugune osa ning seade, mille küljest osa on eemaldatud;

7.1.30.  signaali või levi edastaja või vastuvõtja ning nende tarvik, v.a kambritesse sisseehitatud raadio, vanglateenistuse loal väljastatud või vahendusel soetatud või vanglasse saabumisel kaasas olnud televiisor;

7.1.31.  arvuti ja muu seade, millega on võimalik saada või mida modifitseerides on võimalik saada internetiühendus;

7.1.32.  andmekandja ja selle lugeja, v.a paber;

7.1.33.  digitaalne või elektrooniline mäng ning mängukonsool;

7.1.34.  kaal;

7.1.35.  riidepuu;

7.1.36.  naisteriided meessoost kinnipeetavatele

7.1.37.  nokamüts;

7.1.38.  üle 3 cm kõrguse kontsaga, metalltugevdustega, platvormtallaga (3 cm) või muul viisil ohtlikud jalanõud ning eriotstarbelised jalanõud, v.a tööülesannete täitmiseks vanglateenistuse väljastatud või lubatud jalanõud või ortopeedilised jalanõud arsti ettekirjutusel;

7.1.39.  kandekott, (ostu) kilekott, kohver, karp, kast, kann, termotass, plastikalus vms asjade hoiustamiseks mõeldud ese, v.a järgmised esemed:

• vanglateenistuse loal või poolt väljastatud kott;

• viis paberkotti kinnipeetava isiklikuks tarbeks;

• kuni 3 läbipaistvat plastikust säilituskarpi. Ühe karbi mahutavus võib olla kuni 1 liiter;

• vanglateenistuse vahendusel soetatud veefiltreerimiskann;

• vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglasse saabumisel kaasas olnud plastikust seebikarp, hambaharjakarp, proteesikarp;

• prillikarp koos puhastuslapiga prillide olemasolul kambris ja proteesikarp proteeside olemasolul kambris.

(Täiendatud ja muudetud 25.02.2022 nr 1-1/22/22, jõust. 01.03.2022)

7.1.40.  vihmavari;

7.1.41.  (Kehtetuks tunnistatud 25.02.2022 nr 1-1/22/22, jõust. 01.03.2022)

7.1.42.  päikeseprillid, v.a vangla arsti ettekirjutusel 2 paari optilisi prille (1 paar kaugele vaatamise prille ja 1 paar lugemisprille);

7.1.43.  silmaklapid (v.a vangla kaupluse vahendusel soetatud); (Täiendatud 25.02.2022 nr 1-1/22/22, jõust. 01.03.2022)

7.1.44.  kõrvatropid ja -klapid;

7.1.45.  palvehelmed rohkem kui 1 tk;

7.1.46.  relvamakett või -imitatsioon;

7.1.47.  filter, v.a vanglateenistuse vahendusel soetatud veefilter;

7.1.48.  (Kehtetuks tunnistatud 25.02.2022 nr 1-1/22/22, jõust. 01.03.2022)

7.1.49.  sarnase otstarbega isiklikud esemed, mille tagab vangla (v.a vangla vahendusel soetatud ühekordsed söögiriistad); (Täiendatud 25.02.2022 nr 1-1/22/22, jõust. 01.03.2022)

7.1.50.  käesolevas punktis (7.1) nimetamata esemed, mille korrektne läbiotsimine on ajamahukas või mille korrektse läbiotsimise tulemusena võivad esemed kaotada nendele ette nähtud hügieenilisuse või mille korrektse läbiotsimise tulemusena võivad esemed kergesti puruneda ning mis ei ole vanglas vajalikud või teiste lubatud asjadega asendatavad;

7.1.51.  riideesemed ja jalanõud, mida ei ole väljastanud vanglateenistus või ei ole väljastatud vanglateenistuse vahendusel või ei ole ostetud vanglas asuvast kauplusest, v.a vahistatule pakiga saabunud esemed;

7.1.52.  plastpudelid, mille maht kokku ületab kuus liitrit, ning pudelikorgid; (Muudetud 25.02.2022 nr 1-1/22/22, jõust. 01.03.2022)

7.1.53.  riided, jalanõud või muud esemed, mis on mugandatud keelatud esemete peitmiseks;

7.1.54.  trükised, paljundused, käsikirjad vms, mis sisaldavad kirjeldusi vangla järelevalve ja julgeoleku tagamise, kriminogeensete riskide hindamise või erakorraliste sündmuste lahendamise taktikatest ja metoodikast;7.1.55.  ventilaator. (Lisatud 25.02.2022 nr 1-1/22/22, jõust. 01.03.2022)

7.1.56. suveniirraha. (Lisatud 31.03.2023 nr 1-1/23/29, jõust. 03.04.2023)

Keelatud esemed Tallinna Vanglas
VÄLJAVÕTE
Kinnitatud Tallinna Vangla direktori
5.08.2020 käskkirjaga nr 1-1/20/41
 (viimati muudetud 24.05.2021)

Tallinna vangla pääsla läbimise kord

3.11.    Vanglasse sisenemisel ja väljumisel esemete ja ainetega toimimine ning isikute läbiotsimine:

3.11.1. vanglasse siseneval isikul ei ole lubatud kaasa võtta kinnipeetavale vanglas keelatud esemeid  ja aineid (justiitsministri 30.11.2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ § 641) ning ebaotstarbekaid, suuremõõtmelisi või vangla julgeolekut ohustavaid asju;

3.11.2. keelatud on kaasa võtta esemeid ja aineid, mille korrektne läbiotsimine on ajamahukas või mille korrektse läbiotsimise tulemusena võivad esemed kaotada nendele ette nähtud hügieenilisuse või mille korrektse läbiotsimise tulemusena võivad esemed kergesti puruneda ning mis ei ole vanglas vajalikud või teiste lubatud asjadega asendatavad;

3.11.3. vanglat külastavatele isikutel, kellele tuleb vangla territooriumil liikumisel määrata saatja Järelevalve korraldus vanglas § 20 lg 6 alusel, on keelatud siseneda vangla siseterritooriumile käekellaga (sh nutikell);

                                                                   

Keelatud esemed ja ained Tartu vanglas

VÄLJAVÕTE
Kinnitatud Tartu Vangla direktori
11.02.2013 käskkirjaga nr 1-1/27
(viimane muudatus 01.12.2023)

                                                                    Tartu Vangla kodukord

/…/

7.           Keelatud esemed

7.1.       Keelan täiendavalt lisaks VSkE § 641 sätestatud esemetele ja ainetele Tartu Vanglas viibivatele kinnipeetavatele VangS § 15 lõikele 2 vastavad järgmised esemed:

7.1.1.    vanglateenistuse vahenduseta soetatud toidu- ja maitseained, taimsed tooted, vedelad, pulbrilised, tahked jm ained (v.a arestimajast saabunud kinni peetava isiku puhul) [TV dir 04.05.17 kk nr 1-1/49, jõust 01.10.17][muud TV dir 25.02.2022 nr 1-1/22, jõust 01.03.2022]

7.1.2.    juhe, kaabel, pael ja muu sarnane ese või ese, mis neid elemente sisaldab,

v.a vanglateenistuse poolt või loal väljastatud järgmised esemed:

•            jalanõude küljes olev sihtotstarbeliselt kasutatav pael,

•            pael nimesildi kandmiseks,

•            pael ususümboolika kandmiseks,

•            kuni kaks meetrit pikad elektriseadme kasutamiseks vajalikud juhtmed või kaablid, mis on vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglasse saabumisel isikul kaasas olnud,

•            riietusese, mille sees on kumm;

•            vahistatute riietes olev sihtotstarbeliselt kasutatav pael,

•            silmaklappide küljes olev sihtotstarbeliselt kasutatav pael.[TV dir 25.02.2022 nr 1-1/22, jõust 01.03.2022]

7.1.3.    keraamiline, klaasist või metallist ese või ese, mis neid elemente sisaldab,

v.a järgmised esemed:

•            vangla vahendusel soetatud käekell; (muud 12.12.2019 käskkirjaga nr 1-1/191)

•            kaks kuni 8 cm pikkust ilma küüneviilita küünelõikurit; [muud dir 20.09.2017 kk nr 1-1/114 jõust 20.09.2017]

•            plastmassümbrisega taskupeegel, mille diameeter või diagonaal koos raamiga on kuni 10 cm; [muud 20.04.2023 kk 1-1/46, jõust 01.05.2023]

•            loa alusel väljastatud elektriseade;

•            ilma patareideta raseerija;

•            muud vanglateenistuse vahendusel väljastatud või lubatud esemed;

•            mittetühi habemeajamiskreemi tuub; [TV dir 20.04.2015 kk nr 1-1/63]; [muud TV dir 21.03.22 kk nr 1-1/29, jõus 30.03.22 ]

7.1.4.    isevalmistatud esemed,

7.1.5.    närimiskumm,

7.1.6.    söömiskõlbmatuks muutunud toiduained,

7.1.7.    narkootilise, psühhotroopse või muu uimastava toimega aine lähteaine, sellist ainet sisaldav segu või loodussaadus ning narkootilise või psühhotroopse ainega immutatud ese või aine,

7.1.8.    erinevatest ainetest kokku segatud vedelikud, mille koostist ei ole võimalik üheselt tuvastada,

7.1.9.    ravimid, ravimtaimed, toidulisandid, vitamiinid, energiajoogid ja -padjakesed, spordijoogid ja nende valmistamiseks mõeldud ained, v.a vangla arsti ettekirjutusel ja vanglateenistuse väljastatud ning vangla kaupluse vahendusel soetatud toidulisandid või vitamiinid [muud TV dir 25.02.2022 nr 1-1/22, jõust 01.03.2022][muud TV dir 19.12.2022 nr 1-1/115, jõust 01.01.2023] [muud 20.04.2023 kk 1-1/46, jõust 01.05.2023]

7.1.10.  meditsiiniline või füsioteraapia abivahend, liikumise abivahend, meditsiinitarvik, -instrument, -seade v.a vangla arsti poolt väljastatud või näidustatud ja inspektor-kontaktisiku poolt lubatud; [TV dir. 02.08.13 kk nr 1-1/119, jõust. 05.08.13] [muud TV dir 19.12.2022 nr 1-1/115, jõust 01.01.2023]

7.1.11.  kehtetu [TV dir. 02.08.13 kk nr 1-1/119, jõust. 05.08.13].

7.1.12.  aroomi eritav aine ja ese (sh lõhnastatud kiri), v.a vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglateenistuse väljastatud hügieenitarbed ja puhastusvahendid; [muud 20.04.2023 kk 1-1/46, jõust 01.05.2023]

7.1.13.  WC-paber, salvrätikud, vatipadjad, vatitikud, tampoonid, hügieenisidemed, puhastuslapp, -käsn, jms,

v.a vangla vahendusel soetatud või vanglasse kaasa võetud esemed; [TV dir. 02.08.13 kk nr 1-1/119, jõust. 05.08.13].

v.a prillide olemasolul kirisaadetises spetsiaalne lapp prillide puhastamiseks suurusega kuni 10x10 cm. (TV dir 20.04.2015 kk nr 1-1/63)

7.1.14.  kondoomid,

v.a vanglateenistuse poolt väljastatud;

7.1.15.  sigaret, elektrooniline sigaret, suitsuvabad tubakatooted (nt närimistubakas, nuusktubakas, suukaudseks kasutamiseks mõeldud tubakas), suitsetamistarbed, tubakatoodetega seonduvad tooted (nt tubakavabad nikotiinipadjakesed); [TV dir 04.05.17 kk nr 1-1/49, jõust 01.10.17] [muud 20.04.2023 kk 1-1/46, jõust 01.05.2023]

7.1.16.  tätoveeringute tegemisel kasutatav aine, seade või ese;

7.1.17.  elektrihambahari, patareidega raseerija, juukselõikusmasin jm sarnased seadmed, mida on lihtne kohaldada tätoveerimisaparaadiks,

v.a epilaator või pardel;

7.1.18.  kunsti- ja kontoritarbed, kirjutus- ja joonistusvahendid,

v.a: [TV dir 20.04.2015 kk nr 1-1/63]

•            taasühiskonnastavate tegevuste ajaks vangla poolt väljastatud esemed. Pärast tegevust võivad antud esemed jääda kinnipeetavale kambrisse. [muud dir 20.09.2017 kk nr 1-1/114 jõust 20.09.2017]

•            1 joonlaud;

•            vihikud ja kaustikud;

•            [Kehtib kuni 31.12.2023] vangla vahendusel soetatud või vanglasse saabudes kaasas olnud töötav  ja lahtikäiv või läbipaistvast materjalist sinine pastapliiats, värvipliiatsid ja harilik pliiats. Loetletud kirjutusvahendite hulk kokku võib olla 50 tk; [muud 28.09.2017 kk nr 1-1/120, jõust 01.10.2017] [muud TV dir 30.10.17 kk nr 1-1/139, jõust. 01.11.17]

[Jõustub alates 01.01.2024] vangla vahendusel soetatud, karistust kandma saabudes kaasas olnud või vahistatule pakis saadetud töötav, lahtikäiv ja läbipaistvast materjalist sinine pastapliiats, ilma metallmehhanismita (nt vedru, metallklamber vms), värvipliiatsid ja kustutuskummita harilik pliiats. Loetletud kirjutusvahendite hulk kokku võib olla 50 tk [muud TV dir 19.12.2022 nr 1-1/115, jõust 01.01.2024]

•            1 pliiatsiteritaja;

•            1 kustutuskumm;

•            plastmassist kirjaklambrid, [TV dir. 02.08.13 kk nr 1-1/119, jõust. 05.08.13]

•            kirjutuspaber ja joonisutspaber/blokk.

7.1.19.  kontoritehnika,

v.a vangla poolt väljastatud, vahendusel soetatud või vanglasse saabudes kaasas olnud autonoomsel toitel taskukalkulaator, [TV dir. 02.08.13 kk nr 1-1/119, jõust. 05.08.13]

7.1.20.  dokumendiregistraator ja –kaaned,

v.a pehmete kaantega dokumendimapid, mis ei sisalda metallist osi, kumme ja nööre; [TV dir. 02.08.13 kk nr 1-1/119, jõust. 05.08.13] [TV dir 20.04.2015 kk nr 1-1/63]

7.1.21.  foto- ja margialbum, pildiraam,

7.1.22.  perioodika ja selle väljalõiked, ristsõnaraamatud, kataloogid jm sarnased esemed, mis ei ole vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglateenistuse väljastatud, v.a vahistatutele pakiga saadetud perioodika. Välisriigi kodanikust kinnipeetavale võib saata kirja teel mõistlikus koguses tema emakeeles päevalehti ja ajakirju juhul, kui vangla ei taga kinnipeetavale tema emakeeles ajalehti või ajakirju; [TV dir. 19.12.2018 kk nr 1-1/195, jõust. 01.01.2019]

7.1.23.  muusikaline (õnnitlus)kaart, 3-D kaart, [TV dir. 02.08.13 kk nr 1-1/119, jõust. 05.08.13]

7.1.24.  esemed, mille eesmärgipärane kasutamine eeldab pindade, ehituselementide vms kinnikatmist,

7.1.25.  mänguasi, mängud,

v.a doomino, kabe, male või nard, mis on soetatud vangla vahendusel või vanglasse saabumisel kaasa võetud;

7.1.26.  elektriseadmed, mille võimsus ületab 1,2 kW ning mis ei ole soetatud vanglateenistuse vahendusel või ei ole vanglasse saabumisel olnud isikul kaasas, [muud 12.12.2019 kk nr 1-1/191] [muud TV dir 25.02.2022 nr 1-1/22, jõust 01.03.2022]

7.1.27.  televiisor diagonaaliga üle 61 cm (24“), [muud dir 20.09.2017 kk nr 1-1/114 jõust 20.09.2017]; [muud TV dir 07.07.22 kk nr 1-1/72, jõus 08.07.22]

7.1.28.  toiteallikas,

v.a patareid, mis ei ole tühjad, mis on soetatud vanglateenistuse vahendusel ja ei ole rikutud ümbrisega või põlemisjälgedega ja kui kinnipeetaval on olemas seade selle kasutamiseks; [muud TV dir 28.09.15 kk nr 1-1/134, jõust 01.10.15]

7.1.29.  mittetöötav, iseparandatud, ümberehitamise tunnustega või vigastustega elektri- ja elektroonikaseade, seadme seesugune osa ning seade, mille küljest osa on eemaldatud,

7.1.30.  signaali või levi edastaja või vastuvõtja ning nende tarvik, v.a vanglateenistuse loal väljastatud ja vangla vahendusel soetatud või vanglasse saabumisel kaasas olnud televiisor, [muud TV dir 01.04.2019 kk nr 1-1/71, jõust 01.04.2019]

7.1.31.  arvuti ja muu seade, millega on võimalik saavutada või mida modifitseerides on võimalik saavutada internetiühendus,

7.1.32.  andmekandja ja selle lugeja,

v.a paber;

7.1.33.  digitaalne või elektrooniline mäng ning mängukonsool,

7.1.34.  kaal,

7.1.35.  riidepuu,

7.1.36.  naisteriided meessoost kinnipeetavatele,

7.1.37.  nokamüts,

7.1.38.  üle 3 cm kõrguse kontsaga, metalltugevdustega, platvormtallaga (3 cm) või muul viisil ohtlikud jalanõud ning eriotstarbelised jalanõud,

v.a tööülesannete täitmiseks vanglateenistuse poolt väljastatud või lubatud jalanõud;

7.1.39.  kandekott, kohver, karp, pinal, kosmeetikakott, kast, kann, pritspudel, plastikalus, punutud alus vms asjade hoiustamiseks mõeldud ese, v.a

•            vanglateenistuse loal või poolt väljastatud kott;

•            vangla vahendusel soetatud veefiltreerimiskann koos vangla vahendusel soetatud veefiltriga;

•            viis paberkotti kinnipeetava isiklikuks tarbeks; [muud TV dir 25.02.2022 nr 1-1/22, jõust 01.03.2022]

•            kuni 3 läbipaistvat plastikust säilituskarpi. Ühe karbi mahutavus võib olla kuni 1 liiter; [muud dir 20.09.2017 kk nr 1-1/114 jõust 20.09.2017]

•            plastikust seebikarp, hambaharjakarp ja pesukauss või –ämber mitte suurem kui 12 liitrit – iga eset 1 tk; [TV dir 20.04.2015 kk nr 1-1/63]

•            prillikarp koos puhastuslapiga prillide olemasolul kambris ja proteesikarp proteeside olemasolul kambris, [TV dir. 02.08.13 kk nr 1-1/119, jõust. 05.08.13]

7.1.40.  vihmavari;

7.1.41.  kehtetu [TV dir. 02.08.13 kk nr 1-1/119, jõust. 05.08.13]

7.1.42.  päikeseprillid,

7.1.43.  silmaklapid (v.a vangla kaupluse vahendusel soetatud),[muud TV dir 25.02.2022 nr 1-1/22, jõust 01.03.2022]

7.1.44.  kõrvatropid ja –klapid,

7.1.45.  üle ühe komplekti palvehelmeste,

7.1.46.  relvamakett või –imitatsioon,

7.1.47.  kehtetu [TV dir. 02.08.13 kk nr 1-1/119, jõust. 05.08.13]

7.1.48.  kehtetu [TV dir. 02.08.13 kk nr 1-1/119, jõust. 05.08.13]

7.1.49.  sarnase otstarbega isiklikud esemed, mille tagab vangla, sealhulgas termokruus ning kahvlid ja noad

v.a vangla vahendusel soetatud plastmassist ühekordsed noad, kahvlid ja lusikad; [TV dir. 02.08.13 kk nr 1-1/119, jõust. 05.08.13] [muud TV dir. 27.04.21 kk nr 1-1/53, jõust. 27.04.21]

7.1.50.  kehtetu [TV dir. 02.08.13 kk nr 1-1/119, jõust. 05.08.13]

7.1.51.  riideesemed ja jalanõud, mis ei ole väljastatud vanglateenistuse poolt või ostetud vanglas asuvast kauplusest või ei olnud kaasas vanglasse saabudes,

v.a vahistatule pakiga saabunud esemed;

7.1.52.  ventilaator;

7.1.53.  pudelikorgid, mis ei ole originaalsisuga pakendil.

7.1.54.  riided, jalanõud või muud esemed, mis on mugandatud keelatud esemete peitmiseks.

7.1.55.  habemepintsel, riidehari, juuksehari, riiv, sidrunipress, vispel ja sõel

v.a plastikust teesõel, läbimõõduga kuni 10 cm [TV dir. 02.08.13 kk nr 1-1/119, jõust. 05.08.13. TV dir 09.04.14 kk nr 1-1/56]

7.1.56.  vatt

v.a vatipadjad vangla vahendusel soetatult või vanglasse kaasa võetuna. [TV dir. 02.08.13 kk nr 1-1/119, jõust. 05.08.13]

7.1.57.  Trükised, paljundused, käsikirjad vms, mis sisaldavad kirjeldusi vangla järelevalve ja julgeoleku tagamise, kriminogeensete riskide hindamise või erakorraliste sündmuste lahendamise taktikatest ning metoodikatest. [TV dir 16.06.17 kk nr 1-1/76]

7.1.58.  Suveniirraha [20.04.2023 kk 1-1/46, jõust 20.04.2023]

7.2.       Kirja teel (liht- ja maksikirja) keelatud saata järgmisi esemeid: [täiend TV dir 31.05.18 kk nr 1-1/77, jõust 11.06.2018]

7.2.1.    hambahari;

7.2.2.    ühekordne habemelõikur, raseerija ja habemelõikurid (varred) Mach, Gillette Fusion jne, v.a habemelõikuri terad;

7.2.3.    taskupeegel;

7.2.4.    küüneviil;

7.2.5.    teesõel;

7.2.6.    seebikarp ja hambaharjakarp;

7.2.7.    küünelõikur metallist viili ja plastikust ümbrisega, v.a tavaline väike küünelõikur;

7.2.8.    kannariiv;

7.2.9.    vihik, kaustik, märkmik, kiletasku, dokumendimapp, joonistuplokk ja kirjaplokk;

7.2.10.  muusikalised, 3D, dekoratiividega, kleepekatega postkaardid, v.a tavaline ühetasapinnaline postkaart;

7.2.11.  seinakalender, v.a taskukalender (6*9 cm);

7.2.12.  kilekott;

7.2.13.  varrega, sangaga juuksehari, v.a tavaline väike plastik kamm

/…/

Keelatud esemete ja ainete loetelu

Kinnitatud
Viru Vangla direktori
23.01.2013 käskkirjaga nr 1-1/19

VSkE §-s 641 nimetatud esemete kõrval keelatakse VangSi § 15 lg 4 alusel kinnipeetavatele VangSi § 15 lg-s 2 kirjeldatud tunnustele vastavad järgmised esemed:

1. Vanglateenistuse vahenduseta soetatud või vanglasse saabumisel mitte kaasas olnud toidu- ja maitseained, taimsed tooted, vedelad, pulbrilised, tahked jm ained ning sigaretid;

2. Juhe, kaabel, pael ja muu sarnane ese või ese, mis neid elemente sisaldab,

v.a vanglateenistuse poolt või loal väljastatud järgmised esemed:

jalanõude küljes olev sihtotstarbeliselt kasutatav pael;

nimesildi kandmise pael;

ususümboolika kandmise pael;

kuni kaks meetrit pikad elektriseadme kasutamiseks vajalikud juhtmed või kaablid, mis on vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglasse saabumise ajal isikul kaasas olnud;

riietusese, mille sees on kumm;

vahistatute riietes olev sihtotstarbeliselt kasutatav pael;

3. Keraamiline, klaasist või metallist ese või ese, mis neid elemente sisaldab,

v.a järgmised esemed:

vangla vahendusel soetatud käekell;

kuni 8 cm pikkune ilma küüneviilita küünelõikur;

plastümbrisega taskupeegel kuni 10 cm;

loa alusel väljastatud elektriseade (pardel või epilaator kinnipeetavale, kellel ei ole kambris raseerimisvahendit);

ilma patareideta raseerimisvahend kinnipeetavale, kellel ei ole kambris epilaatorit või pardlit;

muud vanglateenistuse vahendusel väljastatud või lubatud esemed;

4. Isevalmistatud esemed;

5. Närimiskumm;

6. Söömiskõlbmatuks muutunud toiduained,

7. Narkootilise, psühhotroopse või muu uimastava toimega aine lähteaine, niisugust ainet sisaldav segu ja loodussaadus ning narkootilise või psühhotroopse ainega immutatud ese või aine;

8. Erinevatest ainetest kokku segatud vedelikud, mille koostist ei ole võimalik tuvastada;

9. Ravim, ravimtaim, toidulisand, vitamiin ja energiajook, spordijoogid ning nende valmistamiseks mõeldud ained, v.a vangla arsti ettekirjutusel ja vangla väljastatud ained;

10. Meditsiiniline abivahend, meditsiinitarvik, -instrument, -seade, v.a vangla arsti määratud;

11. Liikumise abivahend, v.a vangla arsti lubatud või väljastatud;

12. Aroomi eritav aine ja ese, v.a vanglateenistuse vahendusel soetatud või vangla väljastatud hügieenitarbed ning puhastusvahendid;

13. WC-paber, salvrätikud, vatipadjad, puhastuslapp, -käsn jms, v.a vangla vahendusel soetatud või vanglasse kaasa võetud esemed;

14. Kondoomid, v.a vanglateenistuse väljastatud;

15. Elektrooniline sigaret;

16. Tätoveeringute tegemisel kasutatav aine, seade või ese, v.a viis sinist pastapliiatsit;

17. Elektrihambahari, patareidega raseerimisvahend, juukselõikusmasin jm seesugused seadmed, mida on lihtne kohaldada tätoveerimisaparaadiks,

v.a epilaator või pardel kinnipeetavale, kellel ei ole kambris raseerimisvahendit;

18. Kunsti- ja kontoritarbed, kirjutus- ja joonistusvahendid,

v.a vangla vahendusel soetatud plastkirjaklambrid;

kooli väljastatud esemed;

vangla vahendusel soetatud või karistust kandma saabudes kaasas olnud töötav sinine pastapliiats (kuni 5 tk);

vangla vahendusel soetatud või karistust kandma saabudes kaasas olnud värvipliiatsid (kuni 12 tk); v. a vanglateenistuse vahendusel soetatud pliiatsiteritaja;

19. Kontoritehnika, v.a vangla väljastatud kalkulaator õppes osalevale kinnipeetavale;

20. Dokumendiregistraator, -kaaned ja kiletasku, v.a läbipaistvate pehmete kaantega dokumendimapid, mis ei sisalda metallist osi;

21. Foto- ja margialbum, pildiraam;

22. Perioodika, ristsõnaraamatud, kataloogid jm seesugused esemed, mis ei ole vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglateenistuse väljastatud,

v.a vahistatuile paki teel saadetud esemed;

23. Muusikaline (õnnitlus)kaart;

24. Esemed, mille eesmärgipärane kasutamine eeldab pindade, ehituselementide vms kinni katmist;

25. Mänguasi ja mängud, v.a doomino, kabe, male või nard, mis on soetatud vangla vahendusel või vanglasse saabumisel kaasa võetud;

26. Elektriseadmed, mille võimsus ületab 1 kW ning mis ei ole soetatud vanglateenistuse vahendusel või ei ole vanglasse saabumisel isikul kaasas olnud;

27. Televiisor, mille diagonaal on üle 48 cm (19“);

28. Toiteallikas, v.a patarei, mis on soetatud vanglateenistuse vahendusel;

29. Mittetöötav, iseparandatud, ümberehitamise tunnustega või vigastustega elektri- ja elektroonikaseade, seadme seesugune osa ning seade, mille küljest on osa eemaldatud;

30. Signaali või levi edastaja või vastuvõtja ning nende tarvik, v.a kambritesse sisseehitatud raadio, vanglateenistuse loal väljastatud ja vangla vahendusel soetatud või vanglasse saabumisel kaasas olnud televiisor;

31. Arvuti ja muu seade, millega või mida modifitseerides on võimalik saavutada internetiühendus;

32. Andmekandja ja selle lugeja, v.a paber;

33. Digitaalne või elektrooniline mäng ning mängukonsool;

34. Kaal;

35. Riidepuu;

36. Naisteriided meessoost kinnipeetavaile;

37. Nokkmüts;

38. Üle 3 cm kõrguse kontsaga, metalltugevdustega, platvormtallaga (3 cm) või muul viisil ohtlikud jalanõud ning eriotstarbelised jalanõud,

v.a tööülesannete täitmiseks vanglateenistuse väljastatud või lubatud jalanõud;

39. Kandekott, kohver, karp, kast, kann, plastalus vms asjade hoiustamiseks mõeldud ese,

v.a vanglateenistuse loal või poolt väljastatud kott;

v.a vanglateenistuse vahendusel soetatud veefiltreerimiskann;

v.a vanglateenistuse vahendusel soetatud või vanglasse saabumisel kaasas olnud plastikust seebikarp, hambaharjakarp, proteesikarp;

viis kilekotti kinnipeetava isiklikuks tarbeks;

kuni 2 läbipaistvat plastsäilituskarpi. Karpide kogumaht ei tohi ületada ühte liitrit;

40. Vihmavari;

41. Kell, v.a vangla vahendusel soetatud käekell;

42. Päikeseprillid, v.a vangla arsti ettekirjutusel;

43. Silmaklapid;

44. Kõrvatropid ja -klapid;

45. Üle ühe komplekti palvehelmeid;

46. Relvamakett või -imitatsioon;

47. Filter, v.a vanglateenistuse vahendusel soetatud veefilter;

48. Küttekeha, v.a vanglateenistuse vahendusel soetatud veekeetja;

49. Sarnase otstarbega isiklikud esemed, mille tagab vangla;

50. Käesolevas käskkirjas nimetamata muud esemed, mida ei ole selles nimekirjas nimetatud, kuid mille korrektne läbiotsimine on ajamahukas või mille korrektse läbiotsimise tulemusena võivad esemed kaotada nendele ette nähtud hügieenilisuse või mille korrektse läbiotsimise tulemusena võivad esemed kergesti puruneda ning mis ei ole vanglas vajalikud või teiste lubatud asjadega asendatavad;

51. Riideesemed ja jalanõud, mida ei ole väljastanud vanglateenistus või mis ei ole ostetud vanglas asuvast kauplusest, v.a vahistatule pakiga saabunud esemed;

52. Ventilaator;

53. Survestatud pudelid, plastpudelid ja pudelikorgid;

54. Riided, jalanõud või muud esemed, mis on mugandatud keelatud esemete peitmiseks.

Illustreeriv ülevaade keelatud ja lubatud esemetest

Viimati uuendatud: 25.06.2024