SKA vanglateenistuse kolledž

Sisekaitseakadeemial on kindel koht Eesti sisejulgeoleku arengus ja ühiskonnas üldiselt. Sisekaitseakadeemia alla kuulub ka vanglaametnikele haridust pakkuv vanglateenistuse kolledž. Kolledž pakub õppimisvõimalusi nii värsketele koolilõpetajatele kui ka juba töötavatele spetsialistidele.

Vanglateenistuse kolledž

Akadeemia koosseisu kuuluv vanglateenistuse kolledž pakub nii rakenduskõrgharidust kui ka kutseõpet vähemalt keskharidusega noortele, kes huvituvad õigusest, õiglusest ja ühiskonna turvalisusest. Kutseõppe erialadel kestab õpe kuni üks aasta, rakenduskõrgharidus omandatakse kolme aastaga, mille järel on võimalus jätkata õpinguid Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppes.

Kolledži lõpetanu asub tööle justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluvas vanglateenistuses.

Pidevalt ajakohastatavad õppekavad ja õppetingimused, laienevad praktikavõimalused ja õppereisid – kõik see toetab õppija arengut ja aitab töökohal edukalt hakkama saada.

Vanglaametniku roll ei piirdu üksnes korra hoidmisega vanglas, sama tähtis on aidata kinnipeetaval valmistuda uueks ja õiguskuulekamaks eluks väljaspool vanglat. Vanglasüsteemi eesmärk on vähendada korduvkuritegevust ja suurendada nii ühiskonna turvalisust. Selle eelduseks on aga haritud ja motiveeritud töötajaskond.

Vanglaametniku eriala

Kas tahad, et elu Eestis oleks turvalisem? Kas tahad, et seaduse vastu eksinud ei satuks kuritegelikule teele tagasi? Kas tahad innustada ja juhtida – nii ennast kui teisi?
 

  • Sinust saab tänapäevane vanglaametnik– aitad eksinud inimesi tavaellu tagasi
  • 1-aastane õpe
  • Õppe ajal palk kuni 1900 eurot. Tööle asudes palk kuni 3200 eurot
  • Kandideerimine lõpeb 28. juunil 

Õpe on praktiline ja töökohapõhine ning teadmised omandad nii mõnes Eesti tänapäevases vanglas kui ka Sisekaitseakadeemias. Juba aasta pärast saab sinust professionaalne valvur, kelle peamine tööriist on tarkus, visioon ja kindel sõna. Tänu sinu tööle saavad olude sunnil halvale teele sattunud Eesti inimesed võimaluse uueks alguseks.

Oma otsuste, tegude ja eeskujuga aitad hoida tavaellu naasmiseks vajalikku distsipliini. Sa oled autoriteetseks ja motiveerivaks toeks, et erinevatel põhjustel kuriteo toime pannud inimesed harjuksid taas töötama, õppima ja olema vastutustundlikud ühiskonnaliikmed.

Õpingute käigus õpid sa ennekõike tundma ja juhtima inimesi – iseennast ja neid, keda hakkad valvama ning aitama. See haridus ja töö on unikaalne kogemus, mis toob välja su tugevused ja teeb sinust parema inimestetundja, enesekindlama suhtleja ning miks mitte ka liidri.

Julgustame iga huvilist kandideerima ja proovima vastuvõtukatseid läbida. Töö vanglateenistuses on vastutusrikas. Sinust sõltuvad inimsaatused. Vastav on ka tasu: juba õppe esimesest päevast alates saad töötasu kuni 1900 eurot, lõpetamise järel tööle asudes kuni 3200 eurot.

Tutvu õppekavaga siin ja vastuvõtu ajakavaga siin. Loe edasi, et tutvuda lähemalt vastuvõtutingimuste ja õppekorraldusega. Kui tahad anda oma panuse, et raske saatusega kaasmaalasi aidates Eestit turvalisena hoida, esita avaldus siin.

Korrektsiooni eriala

Kas tahad kaasa aidata, et ka raske saatusega inimesed saaksid elus uue võimaluse? 

Kas tahad olla see, kes leiab ka kõige keerulisemas olukorras lahenduse, kuidas vigu teinud kaasmaalane saaks samm-sammult tulla turvalisse argiellu tagasi?

Kas tahad endas arendada inimesetundmist, juhtimist ja leidlikkust, õppida tundma õigust, psühholoogiat ja ühiskonda?

  • Sinust saab tänapäevase, toetava vanglasüsteemi tippspetsialist
  • 3-aastane õpe, bakalaureusekraad
  • Stipendium kuni 800 eurot, palk alates 2000 eurost
  • Kandideerimine lõpeb 28. juunil

Lõpetamise järel on sulle garanteeritud kindel ja Eesti keskmist palka tuntavalt ületava tasuga töökoht Eesti tänapäevases vanglateenistuses.

Oled kontaktisikuks ja juhtivaks nõustajaks mitmele olude sunnil vanglasse sattunule, kellega koos, keda toetades ja innustades paned samm-sammult paika igaühe personaalse nõustamise, teraapia ja hariduse teekonna tagasi tavaellu. Teed tihedat koostööd psühholoogide, sotsiaaltöötajate, juristide ja teiste spetsialistidega, töötad tiimides ja vead neid eest.

Enam kui kaks kolmandikku erinevatel põhjustel kinnipeetavaks sattunutest pääseb kuritegelikult teelt ning alustab uut elu. See on Eesti suur saavutus, millega oleme paljudele eeskujuks. Korrektsiooni eriala lõpetajatel on keskne roll, et oleme siia jõudnud. Uusi õppijaid ja lõpetajaid on tarvis, et suudaksime raskema saatusega kaasmaalasi sama hästi aidata ka edaspidi. Sind oodatakse.

Õpe on põimitud praktikaga. Korrektsiooni õppekava bakalaureusekraad ning järgnev erialane töökogemus on ühtlasi suurepärane vundament mistahes järgmise karjääri jaoks, kus on tarvis tunda seadusi, leida uudseid lahendusi, oma ideid müüa, ennast kehtestada ning juhtida ka pingelisi suhtlusolukordi.

Lõpetamise järel on võimalik jätkata magistriõppes nii Sisekaitseakadeemias kui mujal.

Tutvu õppekavaga siin ja vastuvõtu ajakavaga siin. Loe edasi, et tutvuda lähemalt vastuvõtutingimuste ja õppekorraldusega. Kui tahad anda oma panuse, et raske saatusega kaasmaalasi aidates Eestit turvalisena hoida, esita avaldus siin.

Viimati uuendatud: 23.02.2024