Kinnipeetavate ülevaade

Eesti kolmes vanglas kannavad oma karistust süüdimõistetud ja ootavad oma kohtuotsust vahistatud. Viru ja Tartu vangla alla kuuluvad ka arestimajad. Üle Eesti on kriminaalhooldajate järelevalve all vanglast enne tähtaegselt vabanenud inimesed ja alternatiivkaristusena kriminaalhooldusele määratud.

Arvulised näitajad 03.03.2024 seisuga

Tallinna vangla

Tartu vangla

Viru vangla

Kokku

 Süüdimõistetuid

559

437

498

1494

 Vahistatuid

168

76

67

311

 Kinnipeetavaid
kokku

727

513

565

1805

    sealhulgas:

    alaealisi

0

0

0

0

    naisi

78

8

1

87

    eluaegseid

4

12

16

32

    avavangla vange

89

52

68

209

Arvud kriminaalhoolduses 04.03.2023 seisuga

KRIMINAALHOOLDUS

Kokku

Kriminaalhooldusaluseid

3167

    sealhulgas:

vanglast enne tähtaega vabastatuid

548

üldkasulikule tööle määratuid

939

elektroonilise valve alla määratuid

151

Viimati uuendatud: 15.03.2024