Kinnipeetavate ülevaade

Eesti kolmes vanglas kannavad oma karistust süüdimõistetud ja ootavad oma kohtuotsust vahistatud. Viru ja Tartu vangla alla kuuluvad ka arestimajad. Üle Eesti on kriminaalhooldajate järelevalve all vanglast enne tähtaegselt vabanenud inimesed ja alternatiivkaristusena kriminaalhooldusele määratud.

Arvulised näitajad 10.12.2023 seisuga

Tallinna vangla

Tartu vangla

Viru vangla

Kokku

 Süüdimõistetuid

528

498

529

1555

 Vahistatuid

172

61

59

293

 Kinnipeetavaid
kokku

700

559

58

1848

    sealhulgas:

    alaealisi

0

0

1

1

    naisi

79

7

2

88

    eluaegseid

4

12

16

32

    avavangla vange

87

51

70

208

Arvud kriminaalhoolduses 10.12.2023 seisuga

KRIMINAALHOOLDUS

Kokku

Kriminaalhooldusaluseid

3157

    sealhulgas:

vanglast enne tähtaega vabastatuid

468

üldkasulikule tööle määratuid

677

elektroonilise valve alla määratuid

...

Viimati uuendatud: 16.12.2023