Dokumendiregister

Dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda vangla tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega, mis registreeritakse dokumendiregistris. Dokumendiregister sisaldab andmeid vanglas registreeritud dokumentide kohta 2009. aastast. Dokumendiregistrisse ei kanta isikuga seotud dokumente, mis on juba registreeritud ja kantud teise andmekogusse, näiteks vangiregistrisse.

Registri kaudu saab tutvuda dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsu ei võimaldata dokumentidele, mis on avaliku teabe seaduse § 35 või mõne muu õigusakti alusel määratud asutusesiseseks kasutamiseks. Nende kohta avaldatakse registris ainult registreerimisandmeid.

Varasema aja dokumentidega ning juurdepääsupiiranguga dokumentidega tutvumiseks palume esitada teabenõude. Teabenõudes tuleb märkida avaliku teabe seaduse §-14 toodud andmed.

Puhkuste ja lähetuste korraldustega on võimalik tutvuda riigitöötaja iseteenindusportaali kinnitusdokumentide avalikust registrist.

Kasutusjuhend

Dokumendiregistris on võimalik teha otsing andmeväljade järgi või vabatekstiotsinguga märksõna järgi. Otsimiseks peab olema täidetud vähemalt üks otsingu väli, vastasel juhul väljastatakse otsingu sooritamisel viga. Otsinguid saab teha järgmiste dokumendiliikide kohta:

 • Käskkiri
 • Korraldus
 • Sissetulev kiri
 • Väljaminev kiri
 • Leping

Dokumendiregistrist saab otsida dokumente järgmiste andmeväljade järgi.

 • Vabatekstiväli  – otsisõna järgi teostatakse otsing üle dokumendi andmeväljade. Otsisõna pikkus peab olema vähemalt kolm tähemärki.
 • Pealkiri – dokumendi pealkirja järgi.
 • Registreerimise kpv – otsingukriteerium otsimiseks vanglas dokumendi registreerimise kuupäeva või kuupäevavahemiku järgi. Kindla kuupäeva järgi otsimiseks tuleb sisestada mõlemale kuupäevaväljale sama kuupäev. Kui soovite leida dokumente, mis on registreeritud alates teatud kuupäevast, tuleb sisestada kuupäev ainult väljale „alates“ ning otsingu tulemis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud alates otsingus märgitud kuupäevast kahanevalt, uuemad dokumendid kõige ees. Kui soovite leida dokumente, mis on registreeritud teatud kuupäevani, tuleb soovitud kuupäev sisestada väljale „kuni“ ning otsingu tulemis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud otsingus märgitud kuupäevani.
 • Dokumendi liik – dokumendi liigi järgi.
 • Teine osapool – dokumendi saatja või saaja nime järgi.
 • Saatja viit – saatja asutuse dokumendi registreerimise numbri järgi.
 • Saabumis/saatmisviis – dokumendi saabumise või saatmise viisi järgi.
 • Juurdepääs – dokumendile määratud juurdepääsupiirangu järgi.
 • Juurdepääsupiirangu alus – dokumendile määratud juurdepääsupiirangu aluse järgi. Aluse järgi otsides on soovitav otsida ka seaduse lühendi järgi, nt AvTS (avaliku teabe seadus).
 • Juurdepääsupiirangu lõpu kpv – dokumendi juurdepääsupiirangu lõpu kuupäeva või kuupäevade vahemiku järgi. Sellel väljal kehtivad samad otsingu sooritamise tingimused, mis on väljal „Registreerimise kpv“.

Otsingu tulem kuvatakse tabelina. Ühel lehel kuvatakse 20 dokumenti. Kogu otsingu tulemis kuvatakse 100 esimest dokumenti kahanevalt, uuemad ees, kuid täpsema otsingu saamiseks tuleb otsingut täpsustada.

Dokumendi metaandmete ning avalike failide nägemiseks tuleb klõpsata mistahes veerus olevale tekstile. Dokumendi andmete detailvaates kuvatakse täiendavad andmeväljad. Avalikke faile näeb osas „Failid“ ja seoseid teiste dokumentidega osas „Seosed“.

Dokumentide avalikustamine dokumendiregistris toimub automaatselt üks kord ööpäevas.

Küsimuste korral pöörduge palun:

Viimati uuendatud: 12.08.2023