Lapse õigused

Lähedased suhted ja kontakt lapse ja vanema vahel on enamasti mõlemaid osapooli positiivselt toetav. Lapsel on õigus kohtuda vanglas karistust kandva vanemaga ja teisalt on lapsel õigus kohtumisest ka keelduda.

Õigused lapsena

Lapsel ei ole kohustust vanglas oleva vanemaga ühendust pidada, kui ta seda ei taha. Küll aga on lapsel selleks õigus.

Lapse soovi vanemaga kohtuda võib piirata vaid juhul kui see on selgelt vastuolus lapse huvidega. Vastuolu lapse huvidega tähendab,  et kui lastekaitsetöötajad näevad, et ei ole lapse kasuks oma vanglas oleva vanemaga ühendust pidada, siis seda lapse huvide kaitseks ka piiratakse.

See juhtub harva ja tähendab seda, et vanema käitumine on mingil viisil kahjulik lapsele ja tema arengule.

Seaduse kohaselt on lapsel õigus mõlemale vanemale.

Lapsel on õigus kohtuda vanglas oleva vanemaga, välja arvatud siis, kui see ei ole lapse huvides.

Seaduse kohaselt on lapsel (laps on iga alla 18-aastane inimene) õigus kohtuda ja pidada muul viisil ühendust oma vanglas oleva vanemaga, kui see on lapse huvides.

Lapsel on õigus kohtuda lisaks bioloogistele vanematele ka oma kasu- või võõrasvanemaga (vangistusseaduse § 24 ja 25).

Ka vanglas olev vanem võib olla aktiivne, et ühenduse pidamine oma lastega õnnestuks nii hästi kui võimalik.

Vastavalt lapse õiguste konventsiooni artiklile 9 on ühest või mõlemast vanemast lahutatud lapse õigus säilitada regulaarsed isiklikud suhted ja otsene kontakt mõlema vanemaga, kui see ei ole lapse huvidega vastuolus.

Lapsel on õigus suhelda mõlema vanemaga. Lapsel on õigus kohtuda selle vanemaga, kelle juures ta ei ela (ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 9 ja perekonnaseaduse § 143). Vanem peab hoiduma tegevusest, mis kahjustab suhet teise vanemaga või raskendab lapse kasvatamist.

Ametiisikutel tuleb toetada lapse ja vanema vahelist ühenduse pidamist nii, et vanglas oleva vanema suhted lähedastega säiliksid.

Vangistusseaduse § 23 kohaselt on kinnipeetava (vanglas olev vanem) vanglavälise suhtlemise eesmärk soodustada kinnipeetava kontakte perekonna, sugulaste ja teiste lähedaste inimestega, et vältida kinnipeetava positiivse mõjuga sotsiaalsete sidemete katkemist. Vanglateenistus soodustab kinnipeetava vanglavälist suhtlemist.

Lapsed küsivad

Ei, see ei ole mitte kunagi lapse või noore süü, kui täiskasvanu teeb midagi valesti või kui täiskasvanul on probleemid.

Saad küll ning täiskasvanud on kohustatud Sind selles aitama.

Kõigepealt oleks hea rääkida sellest mõne täiskasvanuga, keda Sa usaldad. Ta võib aidata Sul mõelda, mida tahad sõpradele öelda.

Õpetaja ei tea automaatselt, et Su vanem on vanglas. Võib-olla on isegi hea, kui õpetaja saab sellest teada, sest siis saab ta paremini aru, miks Sa oled väsinud või kurb.

Seaduse kohaselt Sa ei pea kohtuma, kui see ei ole Sinu huvides ja see ei ole Sinu jaoks hea.

Muidugi võib. Kõikidel inimestel on oma head ja halvad küljed.

See sõltub vanglast, mida sinna võib kaasa võtta. Kui lepitakse kokku külastusaeg, millal vanglas kohtutakse isa või emaga, siis võib samal ajal küsida, kas vanglasse võib viia näiteks Sinu joonistusi. Vanglas on ooteruumis kapid, kuhu saab jätta oma asjad ja riided.

Viimati uuendatud: 16.12.2023