Vanglateenistujate ülevaade

Vanglateenistuse moodustavad justiitsministeeriumi vanglate osakond, kolme vangla teenistujad ja kriminaalhooldusametnikud.

Seisuga 01.10.2023 (taandatud täistööajale)

 

 

 

 

Vanglate osakond

Tallinna Vangla

Viru Vangla

Tartu Vangla

Kokku

Juhtkond

5

3

3

2

13

Vangistus ja julgeolek

10

255,17

212

205,55

682,72

Sotsiaalne rehabilitatsioon

3

24,8

17,9

23,2

68,9

Kriminaalhooldus

2

134,73

25

0

161,73

Tervishoid

1

23,74

22,59

31,97

79,3

Administratiivtöö (juristid, personali-, finants-, majandus- ja kantseleitöö, töötajad)

8

5

151,1

6,8

170,9

Kokku

29

446,44

431,59

269,52

1176,55

Viimati uuendatud: 16.12.2023