Helistamine

Telefoni teel ei ole võimalik kinnipeetavale otse helistada. Selleks, et kinnipeetavaga suhelda tuleb selleks leppida kokku kohtumine. Küll aga on kinnipeetavatel võimalik vanglast välja helistada. Lähedastega suhtlemine on oluline osa kinnipeetava taasühiskonnastamisest.
Lühiajalise kokkusaamise ruum

Vanglasse karistust kandma tulles ei ole vajalik elefonikaarti kaasa võtta. Kinnipeetavale antakse vanglas uus telefonikaart. Selleks, et peale vanglasse jõudmist võimalikult kiiresti lähedaste kontakti saada, tasub olulised telefoninumbrid paberil üleskirjutatuna või trükituna kaasa võtta.

Kõnekaardile, mille kinnipeetav endale saab on võimalik raha laadida nii lähedastel kui kinnipeetaval läbi vanglaametniku.

Kõneaja laadimine

Kinnipeetavale kõneaja laadimise kohta vaata teenusepakkuja kodulehelt: www.telia.ee/prion

Viimati uuendatud: 30.04.2024