Pikaajaline kokkusaamine

Pikaajalist kokkusaamist võimaldatakse vähemalt üks kord poole aasta jooksul. Pikaajaline kokkusaamine toimub selleks loodud ruumides vangla territooriumil, kus kokkusaajal ja kinnipeetaval on võimalik suhelda, süüa, pesta ja magada. Pikaajaline kokkusaamine toimub ilma pideva järelevalveta ja kestab üldjuhul ühe ööpäeva (24 tundi) või erandkorras kuni kolm ööpäeva.
 • Vangla juhtkond võimaldab kinnipeetavale vähemalt ühe pikaajalise kokkusaamise poole aasta jooksul. Kokku võib saada abikaasa, isa, ema, vanaisa, vanaema, lapse, lapsendaja, lapsendatu, võõras- või kasuvanema, võõras- või kasulapse, venna või õega. Pikaajalisi kokkusaamisi faktilise abikaasaga lubatakse tingimusel, et neil on ühised lapsed või vähemalt kaks aastat väldanud kooselu enne karistuse kandmise algust.
 • Vanglas esimese pikaajalise kokkusaamise võimaldamiseks peab kinnipeetav faktilise abikaasa, abikaasa, isa, ema, vanaisa, vanaema, lapse, lapsendaja, lapsendatu, võõras- või kasuvanema, võõras- või kasulapse, venna või õe ära tõendama.
 • Alla 8-aastase lapse isiku tuvastamiseks piisab sünnitõendi esitamisest, 8−15-aastase lapsel peab olema isikut tõendav fotoga dokument (pass, õpilaspilet, isikutunnistus jne) ja üle 15-aastasel lapsel ning täisealisel isikul peab olema isikut tõendav dokument Isikut tõendavate dokumentide seaduse mõistes (nt isikutunnistus, pass vms).
 • Pikaajalise kokkusaamise taotluse esitab kinnipeetav vähemalt üks kuu enne taotletavat kokkusaamist. Loa andmise otsustab kinnipeetava inspektor-kontaktisik, kahe nädala jooksul alates taotluse esitamisest. Keeldumine tehakse kinnipeetavale ja kokkusaajale teatavaks otsuse tegemisest arvates kolme tööpäeva jooksul. Rahuldatud taotluste põhjal koostatakse kokkusaamiste igakuine graafik.
 • Loa andmisest võib keelduda, kui kokkusaamine ei ole kooskõlas vangistuse täideviimise eesmärkidega. Kaheldakse kokkusaaja maines või kinnipeetav on poole aasta jooksul kokkusaamine juba olnud või kui pikaajaline kokkusaamine võib olla ohtlik vangla julgeolekule ning kinnipeetava või kokkusaaja tervisele.

 • Kokkusaamisele ei lubata isikut, kelle suhtes on kahtlus, et ta on alkoholijoobes, narkootilise või psühhotroopse aine mõju all, või kes ei allu vanglaametniku seaduslikele korraldustele või kasutab vanglaametniku suhtes solvavaid, ähvardavaid, ebaviisakaid või laimavaid väljendeid või üritab pärast vangla sisekorda reguleerivate õigusaktidega tutvumist võtta kokkusaamisele kaasa vanglas keelatud esemeid.

 • Pikaajalise kokkusaamise alguseks loetakse külastaja sisenemist vanglasse.

 • Pikaajalisel kokkusaamisel peavad nii kinnipeetav kui kokkusaaja järgima kokkusaamistetoa sisekorda, suhtuma vangla inventari heaperemehelikult ning mitte häirima teisi kinnipeetavaid ja kokkusaajaid nende kokkusaamise ajal.

 • Vangla jätab endale õiguse kontrollida kinnipeetava ja kokkusaaja kohalolekut ja seisundit kokkusaamise ajal.

 • Vanglal on õigus kokkusaamine katkestada, kui kokkusaamisel rikutakse vangla sisekorda reguleerivaid õigusakte või ühiskonnas üldtunnustatud moraalinorme või ohustatakse vangla julgeolekut.

 • Pikaajalisi kokkusaamisi ei võimaldata avavanglas viibivale ning distsiplinaarkaristuse kandmiseks kartserisse paigutatud kinnipeetavale.

 • Kokkusaamise võib kokkusaaja või kinnipeetava soovil lõpetada ka enne kokkusaamisaja lõppu. Sellekohane soov tuleb esitada koos kokkusaamise taotlusega.

 • Pikaajalisi kokkusaamisi reguleerib vangistusseaduse paragrahv 25 ning justiitsministri 30.11.2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ paragrahvid 40–46, Tallinna vangla kodukorra ptk 12.

Pikaajaliste kokkusaamiste korraldus vanglates

Taotluse pikaajaliseks kokkusaamiseks esitab kinnipeetav üksuse inspektor-kontaktisikule kokkusaamisele üle-eelmise kuu 20. kuni 25. kuupäevani. Loa kokkusaamiseks annab inspektor-kontaktisik.

Pikaajalisele kokkusaamisele vormistamist alustab kokkusaamiste ruumi ametnik kell 11.00.

Enne kokkusaamise vormistamist peab kokkusaaja vangla eelpääslas kohal olema 30 minutit varem s.o kell 10.30. 

Hilinemisest palume aegsasti teavitada telefonil  612 7501. Külalised, kes ei ole oma hilinemisest vanglat teavitanud, pikaajalisele kokkusaamisele ei lubata. Enne ja pärast kokkusaamist otsitakse kinnipeetav ja kokkusaaja läbi.

Tutvu enne kokkusaamisele tulekut kokkusaamiste korralduse juhendiga: 

Kokkusaamisele kaasa võetavad asjad

Kokkusaaja võib kokkusaamisele kaasa võtta mõistlikus koguses enda tarbeks vajalikke riideesemeid ja kosmeetikat (lubatud on üks nahahooldusvahend), kammi, hambaharja ning tema poolt tarvitatavaid ravimeid, lisaks mõistlikus koguses fotosid. Fotod ei tohi olla albumis. Mõiste „mõistlik kogus“ sisustavad vanglateenistuse ametnikud.  

Kosmeetika peab mahtuma ühte ühe liitri suurusesse läbipaistvasse kilekotti ning ühe pakendi maht võib olla kuni 100 ml. Hügieenivahendite olemasolu kokkusaamise ajal tagab vanglateenistus.

 • Vangla ei loe kokkusaamisele luba andes kosmeetika alla koorivaid kreeme, näomaske, isepruunistuvaid kreeme, mistahes kehapiirkondadele mõeldud geele ja õlisid, kosmeetilisi niisutatud salvrätikuid jms. Eesmärgiks on vähendada kaasavõetavate esemete hulka ning arvestades kokkusaamise pikkust (24h), siis on külastajatel võimalus neid nii enne kui pärast pikaajalist kokkusaamist vanglast väljaspool kasutada.
 • Kokkusaamisruumi kaasa võetavate kreemide puhul kontrollitakse, kas pakend sisaldab vaid originaaltoodet. Purkides olevaid kreeme kontrollitakse puidust spaatli abil. Tuubides olevaid kreeme ei ole võimalik kontrollida ja seetõttu tuleb kokkusaajale vajalik kogus kreemi pigistada vangla antavasse plastiktopsikusse.

Ravimite kaasatoomise korral on vanglateenistusel õigus küsida näha nende tarvitamise vajadust tõendavat arsti antud dokumenti. Narkootilised ja psühhotroopsed ravimid hoiustatakse ja manustatakse eelpääslas. Apteegis müüdavad käsimüügiravimid ja retseptiravimid, mis ei ole narkootilised või psühhotroopsed, peavad olema originaalpakendis ja tuleb enne kokkusaamisruumi sisenemist anda teenistuja kätte hoiule. Teenistuja toob kokkusaajale ravimeid vastavalt vajadusele, ravimid manustatakse ametniku juuresolekul. Vanglas on kohapeal tagatud 24/7 meditsiini teenuse kättesaadavus.

Hügieenivahendite olemasolu kokkusaamise ajal tagab vangla. Naissoost kokkusaaja võib kaasa võtta ka hügieenisidemeid või tampoone.

Keelatud on võtta kaasa suitsetamistarbeid ja kokkusaamise ruumides suitsetada.

Kui kokkusaamisele võetakse kaasa eelkooliealine laps, võib kaasa võtta lapse hooldamiseks vajalikke tarbeesemeid, mänguasju (mitte elektrooniline) ja spetsiaalset toitu (mõistlikus koguses). Külastajad tohivad võtta kaasa väikelastele mõeldud spetsiaalseid toitusid või muud vajaliku juhul, kui selleks on esitatud varasemalt vastavasisuline taotlus. Vastasel juhul asju kaasa ei lubata (v.a erakorralisel kooskõlastamisel). Kooskõlastus spetsiaalse toidu ja muu vajaliku tarvete osas tuleb saada inspektor-kontaktisiku poolt vastava taotluse osas kirjalikult.

Enda isiklike jalatsitega külastajat kokkusaamiste tuppa ei lubata, külastaja saab kasutada vangla poolt pakutavaid korduvkasutatavaid sisejalanõusid, mis väljastatakse talle enne pikaajalise kokkusaamise algust.  Väikelaste jaoks võib kaasa võtta isiklikud sussid. 

Enne kokkusaamist toimub teenistuskoeraga külastajate kontroll, millega võib kaasneda kokkupuude koera karvadega. Kui olete allergiline koera karvade vastu, palume teil manustada eelnevalt allergiaravimeid.

Loe lisaks keelatud ja lubatud esemete kohta SIIN.

TOITLUSTAMINE JA TOIDUAINETE TELLIMINE:

Pikaajalisel kokkusaamisel toitlustatakse kokkusaajat ja kinnipeetavat vanglas pakutava toiduga, mille viisi ja menüü valib vangla.

Alates 01.03.2016 kehtib Viru vanglas pikaajaliste kokkusaamiste kord, mille kohaselt  kokkusaamiste ruumide, hügieenivahendite, toitlustuse ja toiduainete saamine toimub ainult ettetellimisel.

Kinnipeetaval on võimalik pikaajalisele kokkusaamisele kaasa võtta eelnevalt kokkusaamise jaoks soetatud toidukaup. Alates 2024. aastast saab toitu tellida kinnipeetav läbi e-poe. E-poe tellimuse eest saab maksta nii kinnipeetav ise kui kokkusaaja kinnipeetava poolt edastatud makselingi kaudu.

Soetada saab väikeses koguses mahla, kohvi, teed, kohvikoort, suhkruasendajat, limonaadi, vett, küpsiseid, šokolaadi, kartulikrõpse, pähkleid, kuivatatud ja värskeid puuvilju, jogurtit ning teisi vangla poolt pakutavaid toiduaineid.

Kokkusaaja võib vanglast lahkudes kaasa võtta üksnes kokkusaamisele kaasa võetud või vangla vahendusel soetatud esemed ja ained, sh tarvitamata toiduained. Kui kokkusaaja ei soovi pärast kokkusaamise lõppemist endaga kaasa võtta neid asju, mis ta kokkusaamisele kaasa võttis, siis need asjad hävitatakse ettenähtud korras.

Esemete ja ainete loetelu, mille toomine vangla territooriumile keelatud, reguleerib justiitsministri 30.11.2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri“ § 641 ja on kättesaadav Riigi Teatajast.

KOKKUSAAMISE RUUMIDE BRONEERIMINE JA Tasumine:

Kokkusaamise kuludeks loetakse ruumide kasutamisele, kokkusaaja toitlustamisele ja hügieenivahenditele tehtud kulutusi. Pikaajalise kokkusaamise toitlustamise ja hügieenivahendite kulud arvestab vangla kulupõhiselt ja väljastatud hügieenivahendite arvu järgi. Pikaajalise kokkusaamise kulud tasub kinnipeetav või kokkusaaja.

Kui pikaajalise kokkusaamise eest tasub kokkusaaja, kannab isik kokkusaamise kulud (ka vangla vahendusel tellitud toidukaupade eest) kolm tööpäeva enne pikaajalist kokkusaamist vangla arvelduskontole või tasub kohapeal pangakaardiga. Kindlasti tuleb teavitada kokkusaamise ametnikke, kui on soov tasuda arvelduskonto kaudu. Kui külaline tasub kokkusaamise toa eest enne kokkusaamise toimumist, tuleb tal kokkusaamise päeval kaasa võtta ka tõend arve tasumise kohta (maksekorraldus).

Vangla võimaldab pikaajalisi kokkusaamisi erineva suurusega ja erineva hinnaga ruumides. Tubade hinnad jäävad vahemiku 22,06–37,52 eurot. Pakume ühe- ja kahetoalisi ruume, samuti on võimalik kasutada ka invatualetiga ruumi. 

Makse rekvisiidid
saaja: rahandusministeerium
arveldusarve: Swedbank EE932200221023778606,
SEB EE891010220034796011,
Luminor Bank AS EE701700017001577198
selgitus: PKS, kokkusaamise kuupäev, kinnipeetava ees- ja perekonnanimi
viitenumber: 2800049829

Pikaajalise kokkusaamise taotlusi saab kinnipeetav kontaktisikule esitada kokkusaamisele üle-eelneva kuu 20. kuni 25. kuupäevani.

Pikaajalisi kokkusaamisi koos vajalike kontrolltoimingutega võimaldatakse:
 • teisipäeval alates kella 13.15-st kuni kolmapäeval kella 14.30-ni
 • neljapäeval alates kella 13.15-st kuni reedel kella 14.30-ni
 • laupäeval alates kella 13.15-st kuni pühapäeval kella 14.30-ni
kokkusaamisele kaasa võetavad asjad:

Kokkusaaja võib kokkusaamisele kaasa võtta mõistlikus koguses enda tarbeks vajalikke riideesemeid ja kosmeetikat (lubatud on üks nahahooldusvahend), kammi, hambaharja ning tema poolt tarvitatavaid ravimeid, lisaks mõistlikus koguses fotosid. Fotod ei tohi olla albumis. Mõiste „mõistlik kogus“ sisustavad vanglateenistuse ametnikud.  

Kosmeetika peab mahtuma ühte ühe liitri suurusesse läbipaistvasse kilekotti ning ühe pakendi maht võib olla kuni 100 ml. Hügieenivahendite olemasolu kokkusaamise ajal tagab vanglateenistus.

 • Vangla ei loe kokkusaamisele luba andes kosmeetika alla koorivaid kreeme, näomaske, isepruunistuvaid kreeme, mistahes kehapiirkondadele mõeldud geele ja õlisid, kosmeetilisi niisutatud salvrätikuid jms. Eesmärgiks on vähendada kaasavõetavate esemete hulka ning arvestades kokkusaamise pikkust (24h), siis on külastajatel võimalus neid nii enne kui pärast pikaajalist kokkusaamist vanglast väljaspool kasutada.
 • Kokkusaamisruumi kaasa võetavate kreemide puhul kontrollitakse, kas pakend sisaldab vaid originaaltoodet. Purkides olevaid kreeme kontrollitakse puidust spaatli abil. Tuubides olevaid kreeme ei ole võimalik kontrollida ja seetõttu tuleb kokkusaajale vajalik kogus kreemi pigistada vangla antavasse plastiktopsikusse.

Ravimite kaasatoomise korral on vanglateenistusel õigus küsida näha nende tarvitamise vajadust tõendavat arsti antud dokumenti. Ravimid tuleb enne kokkusaamisruumi sisenemist anda teenistuja kätte hoiule. Teenistuja toob kokkusaajale ravimeid vastavalt vajadusele. Vanglas on kohapeal tagatud 24/7 meditsiini teenuse kättesaadavus.

Hügieenivahendite olemasolu kokkusaamise ajal tagab vangla. Naissoost kokkusaaja võib kaasa võtta ka hügieenisidemeid või tampoone.

Keelatud on võtta kaasa suitsetamistarbeid ja kokkusaamise ruumides suitsetada.

Kui kokkusaamisele võetakse kaasa eelkooliealine laps, võib kaasa võtta lapse hooldamiseks vajalikke tarbeesemeid, mänguasju (mitte elektrooniline) ja spetsiaalset toitu (mõistlikus koguses). Külastajad tohivad võtta kaasa väikelastele mõeldud spetsiaalseid toitusid või muud vajaliku juhul, kui selleks on esitatud varasemalt vastavasisuline taotlus. Vastasel juhul asju kaasa ei lubata (v.a erakorralisel kooskõlastamisel). Kooskõlastus spetsiaalse toidu ja muu vajaliku tarvete osas tuleb saada inspektor-kontaktisiku poolt vastava taotluse osas kirjalikult.

Enda isiklike jalatsitega külastajat kokkusaamiste tuppa ei lubata, külastaja saab kasutada vangla poolt pakutavaid korduvkasutatavaid sisejalanõusid, mis väljastatakse talle enne pikaajalise kokkusaamise algust.  Väikelaste jaoks võib kaasa võtta isiklikud sussid. 

Enne kokkusaamist toimub teenistuskoeraga külastajate kontroll, millega võib kaasneda kokkupuude koera karvadega. Kui olete allergiline koera karvade vastu, palume teil manustada eelnevalt allergiaravimeid.

Loe lisaks keelatud ja lubatud esemete kohta SIIN.

TOITLUSTAMINE JA TOIDUAINETE TELLIMINE:

Vanglas kehtib pikaajaliste kokkusaamiste kord, mille kohaselt  kokkusaamiste ruumide, hügieenivahendite, toitlustuse ja toiduainete saamine toimub ainult ettetellimisel.

Kinnipeetaval on pikaajalisele kokkusaamisele lubatud kaasa võtta hügieenitarbeid ning toiduaineid koguses, mille ta kokkusaamise jooksul ära tarvitab.  Alates 2024 toimuvatele pikaajalistele kokkusaamistele teeb kaupade tellimuse kinnipeetav e-poe vahendusel. Soetada saab väikeses koguses mahla, kohvi, teed, kohvikoort, suhkruasendajat, limonaadi, vett, küpsiseid, šokolaadi, kartulikrõpse, pähkleid, kuivatatud ja värskeid puuvilju, jogurtit ning teisi e-poe poolt pakutavaid toiduaineid.

Kauba tellimust tehes saab kinnipeetav valida makseviisiks:

 1. Tasub ise vanglasiseselt arvelt
 2. Arve tasutakse väljastpoolt vanglat

Kui kinnipeetav on valinud makseviisiks väljastpoolt vanglat tasumise, siis tuleb arve e-mailile, mille kinnipeetav tellimust tehes sisestab (e-maili korrektne sisestamine on kohustuslik). Kui arve on tulnud Teie e-mailile, siis selle tasumiseks järgi järgnevaid juhiseid:

Mida peaks tegema enne pikaajalise kokkusaamise arve tasumist?

 1. Veendu, et tegemist on kokkulepitud arvega (tellitud kaubad ja summa on seal näha) – ehk kas need ühtivad sellega, mida olete omavahel kokku leppinud;

Maksmisel oluline!

 1. Peale makselingile vajutamist avaneb alltoodud pildil olev valik. Ära vajuta tühista makset (maksmisel ’X’ vajutada ei tohi) – vt allpool olevat pilti. Sest sel juhul makselink muutub kehtetuks ja makset tasuda ei saa. Kogu browserit võib sulgeda, sellega maksmine katkestatakse ja peaks saama vajadusel makset uuesti lingi kaudu teha;
 2. Maksa ära esimesel võimalusel. Lahendus on uus ja kui miskit ei toimi õigesti, siis jääb veel aega lahenduse leidmiseks. Tõrgete tekkimisel anna ametnikule sellest teada. Jättes tellimuse/maksmise viimasele minutile ei ole võimalik tõrgete tekkimisel probleemi lahendada;
 3. Kui mailis olev makse aeg läheb vastuollu ametniku poolt antud makse ajaga, siis lähtu sellest, mille andis ametnik. Kahtluse korral küsi ametnikult üle. Nt tellimuse/makse tähtaeg ei saa jääda riiklikule pühale.

Üldjuhul tarnitakse kaup vanglasse kokkusaamiste nädala teisipäeval ning arve peab tasutud olema hiljemalt kokkusaamisele eelneva nädala neljapäevaks kell 12. Kui arve ei ole tasutud õigeks ajaks, siis tellimus tühistatakse ning kaupa ei tarnita. Kohapeal e-poest tellitud kaupade eest maksta ei saa.

Soovitav on maksta arve ära esimesel võimalusel, probleemide esinemisel on võimalik neid sel juhul veel lahendada (nt kui kogemata sai arve teil endal tühistatud).

Tellimust saab tühistada kinnipeetav (ka makstud tellimust) kuni maksmistähtaja saabumiseni. Raha kantakse tagasi mõistliku aja jooksul.

Soetada saab väikeses koguses mahla, kohvi, teed, kohvikoort, suhkruasendajat, limonaadi, vett, küpsiseid, šokolaadi, kartulikrõpse, pähkleid, kuivatatud ja värskeid puuvilju, jogurtit ning teisi vangla poolt pakutavaid toiduaineid.

KOKKUSAAMISE RUUMIDE eest maksmine toitlustuse tellimine

Kokkusaamise kuludeks loetakse ruumide kasutamisele, kokkusaaja toitlustamisele ja hügieenivahenditele tehtud kulutusi. Pikaajalise kokkusaamise toitlustamise ja hügieenivahendite kulud arvestab vangla kulupõhiselt ja väljastatud hügieenivahendite arvu järgi. Pikaajalise kokkusaamise kulud tasub kinnipeetav või kokkusaaja.

Vangla võimaldab pikaajalisi kokkusaamisi erineva suurusega ja erineva hinnaga ruumides. Pakume ühe ja kahetoalisi ruume, samuti on võimalik kasutada ka invatualetiga ruumi.

Pikaajalisel kokkusaamisel toitlustatakse kokkusaajat ja kinnipeetavat vanglas pakutava toiduga, mille viisi ja menüü valib vangla.

Pikaajalisele kokkusaamisele sooja valmistoidu tellimiseks tuleb külastajal vähemalt 3 tööpäeva enne pikaajalist kokkusaamist täita fail:

Tellimisleht tuleb saata meiliaadressile [email protected], märkides e-kirja pealkirjas ära kinnipeetava nime, kellega kokkusaamine toimub. Kui sooja valmistoitu ei soovita, siis ei ole tellimislehte vaja eraldi täita.

Kui pikaajalise kokkusaamise eest tasub kokkusaaja, kannab isik kokkusaamise kulud (ka vangla vahendusel tellitud toidu eest) kolm tööpäeva enne pikaajalist kokkusaamist vangla arvelduskontole või tasub kohapeal pangakaardiga. Kui külaline tasub kokkusaamise toa eest vähem kui kolm tööpäeva enne kokkusaamise toimumist, tuleb tal kokkusaamise päeval kaasa võtta ka tõend arve tasumise kohta (maksekorraldus).

Kokkusaamise kulude eest tasumine toimub, kas kolm tööpäeva enne pikaajalist kokkusaamist ülekandega vangla arvelduskontole või tasub kokkusaaja kohapeal pangakaardiga. Sularahas tasumine ei ole võimalik.

Makse rekvisiidid
saaja: Rahandusministeerium
arveldusarve:
Swedbank EE932200221023778606,
SEB EE891010220034796011,
Luminor Bank EE701700017001577198
selgitus: kinnipeetava nimi ja külastamise kuupäev
viitenumber: 2800083076

LISAINFO JA KONTAKTANDMED:

Kinnipeetavate lähedased saavad kokkusaamistele registreerumise kohta infot küsida telefonil 750 0839

  Pikaajalisi kokkusaamisi koos vajalike kontrolltoimingutega võimaldatakse alates 01.01.2024:

  • teisipäeval alates kell 14.00
  • neljapäeval alates kell 14.00
  • laupäeval alates kell 14.00

  kestvusega kuni 24 tundi tundi.

  Palume külalistel olla kohal kell 12.30.

  Pikaajaliste kokkusaamise taotlusi võetakse kinnipeetavatelt vastu kokkusaamisele eelneva kuu 1. kuni 5. kuupäevani.

  Juhul, kui külastaja ei tea broneeritud toa numbrit, saab selle teada helistades 663 7946. 

  Tulemata jätmisest tuleb teavitada 5 päeva enne kokkusaamist.

  kokkusaamisele kaasa võetavad asjad:

  Kokkusaaja võib kokkusaamisele kaasa võtta mõistlikus koguses enda tarbeks vajalikke riideesemeid ja kosmeetikat (lubatud on üks nahahooldusvahend), kammi, hambaharja ning tema poolt tarvitatavaid ravimeid, lisaks mõistlikus koguses fotosid. Fotod ei tohi olla albumis. Mõiste „mõistlik kogus“ sisustavad vanglateenistuse ametnikud.  

  Kosmeetika peab mahtuma ühte ühe liitri suurusesse läbipaistvasse kilekotti ning ühe pakendi maht võib olla kuni 100 ml. Hügieenivahendite olemasolu kokkusaamise ajal tagab vanglateenistus.

  • Vangla ei loe kokkusaamisele luba andes kosmeetika alla koorivaid kreeme, näomaske, isepruunistuvaid kreeme, mistahes kehapiirkondadele mõeldud geele ja õlisid, kosmeetilisi niisutatud salvrätikuid jms. Eesmärgiks on vähendada kaasavõetavate esemete hulka ning arvestades kokkusaamise pikkust (24h), siis on külastajatel võimalus neid nii enne kui pärast pikaajalist kokkusaamist vanglast väljaspool kasutada.
  • Kokkusaamisruumi kaasa võetavate kreemide puhul kontrollitakse, kas pakend sisaldab vaid originaaltoodet. Purkides olevaid kreeme kontrollitakse puidust spaatli abil. Tuubides olevaid kreeme ei ole võimalik kontrollida ja seetõttu tuleb kokkusaajale vajalik kogus kreemi pigistada vangla antavasse plastiktopsikusse.

  Ravimite kaasatoomise korral on vanglateenistusel õigus küsida näha nende tarvitamise vajadust tõendavat arsti antud dokumenti. Ravimid tuleb enne kokkusaamisruumi sisenemist anda teenistuja kätte hoiule. Teenistuja toob kokkusaajale ravimeid vastavalt vajadusele. Vanglas on kohapeal tagatud 24/7 meditsiini teenuse kättesaadavus.

  Hügieenivahendite olemasolu kokkusaamise ajal tagab vangla. Naissoost kokkusaaja võib kaasa võtta ka hügieenisidemeid või tampoone.

  Keelatud on võtta kaasa suitsetamistarbeid ja kokkusaamise ruumides suitsetada.

  Kui kokkusaamisele võetakse kaasa eelkooliealine laps, võib kaasa võtta lapse hooldamiseks vajalikke tarbeesemeid, mänguasju (mitte elektrooniline) ja spetsiaalset toitu (mõistlikus koguses). Külastajad tohivad võtta kaasa väikelastele mõeldud spetsiaalseid toitusid või muud vajaliku juhul, kui selleks on esitatud varasemalt vastavasisuline taotlus. Vastasel juhul asju kaasa ei lubata (v.a erakorralisel kooskõlastamisel). Kooskõlastus spetsiaalse toidu ja muu vajaliku tarvete osas tuleb saada inspektor-kontaktisiku poolt vastava taotluse osas kirjalikult.

  Enda isiklike jalatsitega külastajat kokkusaamiste tuppa ei lubata, külastaja saab kasutada vangla poolt pakutavaid korduvkasutatavaid sisejalanõusid, mis väljastatakse talle enne pikaajalise kokkusaamise algust.  Väikelaste jaoks võib kaasa võtta isiklikud sussid. 

  Enne kokkusaamist toimub teenistuskoeraga külastajate kontroll, millega võib kaasneda kokkupuude koera karvadega. Kui olete allergiline koera karvade vastu, palume teil manustada eelnevalt allergiaravimeid.

  Loe lisaks keelatud ja lubatud esemete kohta SIIN.

  Tutvu kokkusaamise läbiviimise korraga:
   

  TOITLUSTAMINE JA TOIDUAINETE TELLIMINE:

  Pikaajalisel kokkusaamisel toitlustatakse kokkusaajat ja kinnipeetavat vanglas pakutava toiduga, mille viisi ja menüü valib vangla.

  Alates 01.03.2016 kehtib Viru vanglas pikaajaliste kokkusaamiste kord, mille kohaselt  kokkusaamiste ruumide, hügieenivahendite, toitlustuse ja toiduainete saamine toimub ainult ettetellimisel.

  Kinnipeetaval on võimalik pikaajalisele kokkusaamisele kaasa võtta eelnevalt kokkusaamise jaoks soetatud toidukaup. Alates 2024. aastast saab toitu tellida kinnipeetav läbi e-poe. E-poe tellimuse eest saab maksta nii kinnipeetav ise kui kokkusaaja kinnipeetava poolt edastatud makselingi kaudu.

  Soetada saab väikeses koguses mahla, kohvi, teed, kohvikoort, suhkruasendajat, limonaadi, vett, küpsiseid, šokolaadi, kartulikrõpse, pähkleid, kuivatatud ja värskeid puuvilju, jogurtit ning teisi vangla poolt pakutavaid toiduaineid.

  KOKKUSAAMISE RUUMIDE BRONEERIMINE JA Tasumine:

  Kokkusaamise kuludeks loetakse ruumide kasutamisele, kokkusaaja toitlustamisele ja hügieenivahenditele tehtud kulutusi. Pikaajalise kokkusaamise toitlustamise ja hügieenivahendite kulud arvestab vangla kulupõhiselt ja väljastatud hügieenivahendite arvu järgi. Pikaajalise kokkusaamise kulud tasub kinnipeetav või kokkusaaja.

  Kui pikaajalise kokkusaamise eest tasub kokkusaaja, kannab isik kokkusaamise kulud (ka vangla vahendusel tellitud toidukaupade eest) kolm tööpäeva enne pikaajalist kokkusaamist vangla arvelduskontole või tasub kohapeal pangakaardiga. Kindlasti tuleb teavitada kokkusaamise ametnikke, kui on soov tasuda arvelduskonto kaudu. Kui külaline tasub kokkusaamise toa eest enne kokkusaamise toimumist, tuleb tal kokkusaamise päeval kaasa võtta ka tõend arve tasumise kohta (maksekorraldus).

  Kokkusaamise kulude eest tasumine toimub, kas kolm tööpäeva enne pikaajalist kokkusaamist ülekandega vangla arvelduskontole või tasub kokkusaaja kohapeal pangakaardiga. Sularahas tasumine ei ole võimalik.

  Vangla võimaldab pikaajalisi kokkusaamisi erineva suurusega ja erineva hinnaga ruumides. Pakume ühe ja kahetoalisi ruume, samuti on võimalik kasutada ka invatualetiga ruumi.

  Ruumide hinnakiri leitav allolevast dokumendist:

  Makse rekvisiidid:
  saaja: rahandusministeerium
  arveldusarve: Swedbank EE932200221023778606,
  SEB EE891010220034796011,
  Luminor Bank EE701700017001577198
  selgitus: kinnipeetava nimi ja külastamise kuupäev
  viitenumber: 2800080561

  LISAINFO JA KONTAKTANDMED:

  teisipäeval ja neljapäeval kell 14.30-16.00,
  e-kirja teel [email protected]

  Viimati uuendatud: 10.04.2024