Majutusteenus

Majutusteenuse eesmärk on pakkuda ajutist majutusvõimalust vanglast vabanenule, kellel pole elukohta või see ei ole vabanemiseks sobilik.

Majutusüksus ei ole üksnes koht ajutiseks peatumiseks. Üksuses töötav personal pakub mitmeid toetavaid tegevusi, mis aitavad vanglast vabanenul end ühiskonda paremini sulandada. Võimaldatakse sotsiaal- ja võlanõustamist, psühholoogi konsultatsioone, kohapealset tööd ja muid toetavaid tegevusi.

Igale vabanenule koostatakse tegevusplaan, mille eesmärk on parandada iseseisva toimetuleku oskust ning leida püsiv töö- ja elukoht.

Majutusteenus kestab kuni 6 kuud, võimaluse korral teenust pikendatakse veel kuni 6 kuud.

Teenust rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Lisainfot loe justiitsministeeriumi kodulehelt või www.kriminaalpoliitika.ee/tugiteenus

Majutusteenuse korraldajad

Harjumaal Laitses MTÜ Lootuse Küla

www.lootusekula.ee

teenuse juht Raiman Kukk

telefon 671 6198

Pärnus ja Haapsalus MTÜ Samaaria Eesti Misjon

www.samaaria.ee

 teenuse juht Mihkel Nõlvak

telefon 504 7145 (Pärnu) ja 5393 2200 (Haapsalu)

Jõhvis MTÜ Uus Põlvkond ja EELK diakoonia- ja ühiskonnatöö SA

www.nge.ee

teenuse juht Avo Üprus

telefon 5646 5405

Viimati uuendatud: 16.12.2023