Tööhõive

Inimese paremaks toimetulekuks on oluline roll töötamisel. Töö on vajalik, et parandada materiaalset toimetulekut, aga ka emotsioonaalselt rahuldada inimesele loomuomast saavutus- ja kuulumisvajadust. Ka vanglas on oluline mõtestatud tegevuse osa töötamine ja töötamisharjumuse tekitamine.

  • Peamine eesmärk on tekitada kinnipeetavas tööharjumus, et ta saaks vabaduses endaga hakkama ega paneks toime uut kuritegu.

Vangistusseaduse järgi on kõik alla 64-aastased, mitteõppivad ja meditsiiniliste vastunäidustusteta kinnipeetavad kohustatud töötama.

Vanglas töötamine on õppetöö ja sotsiaalprogrammide kõrval üks olulisi sotsiaaltöö vorme. 

Majandustööd

Vangla majandustöödele kaasatakse kinnipeetavaid vangla igapäevase toimimise toetamiseks.

Peamiselt hõivatakse kinnipeetavaid koristustöödel, köögi abitöödel ja toidujagamisel, remonditöödel, jäätmekäitluses, pesupesemisel ja juuksuriteenuse osutamisel ning raamatukogu abitöödel.

Oskustööd

2001. aastal loodi riigi äriühing Eesti Vanglatööstus, et suurendada kinnipeetavate tööhõivet ja erialaste oskuste omandamist.

AS Eesti Vanglatööstus valmistab metallist, puidust ja riidest tooteid. Peale selle hõivatakse kinnipeetavaid õmblemisel, pesupesemisel, mööbli valmistamisel ja värvimisel.

Vanglate eesmärk on hõivet üha enam suurendada. Oskuste õpetamiseks ja hõivatuse suurendamisel arvestatakse tööturu vajadustega. Siinkohal on hõivatuse suurendamise ja uudsete lahenduste leidmisel oluliseks teguriks üha lühenevad karistusajad vanglas.

Hõive statistika

2022. aastal töötas Eesti vanglates suurem osa ehk 1656 kinnipeetavat majandustöödel, tootmistegevuses oli hõivatud 330 kinnipeetavat. Üle 200 avavangla kinnipeetava töötas töötas erinevates ettevõtetes väljaspool vanglat.

Riigi Kinnisvara AS-is töötas 2021. aastal 11 hooldustööd tegevat kinnipeetavat. 

Viimati uuendatud: 16.12.2023