Vanglakomisjonid

Turvaline ja tasakaalustatud kodanikuühiskond eeldab kõigi ühiskonnaliikmete vastastikust mõistmist. Sestap ei tohi ka vanglad kujutada iseendasse sulgunud süsteemi, vaid vanglates toimuv peab olema ühiskonnale nähtav ja arusaadav. Selleks on justiitsministeerium kutsunud kokku vanglakomisjonid: kodanike ja nende ühenduste kaasamine vanglasüsteemi aitab tagada kinnipeetavate põhiõigusi ning pakub vangla juhtkonnale abi tema igapäevatöös.

Vanglakomisjonidest

Vanglakomisjon aitab vangla juhtkonnal korraldada vangla tööd, sealhulgas abistada juhtkonda kinnipeetavate paigutamise, õppimise, töötamise, toitlustamise, meditsiinilise teeninduse, järelevalve ja teiste karistuse täideviimisega seotud küsimuste lahendamisel. Vanglakomisjoni töö toimub koosolekutena, mida juhib komisjoni esimees. Komisjoni otsuste väljundiks on vanglakomisjoni otsus, soovitus või protest.

Et vanglakomisjoni liige saaks talle pandud ülesandeid täita, on komisjoniliikmel hulk õigusi, millest tähtsaim on õigus siseneda igal ajal vangla territooriumile, nõuda juhtkonnalt ja vanglateenistujatelt dokumente vangla töö kohta ning ka kohtuda kinnipeetavatega. Justiitsministeerium peab komisjoniliikmete pöördumiste menetlemist prioriteediks.

Mari Amos - esimees

Avo Üprus - aseesimees
Arvi Perv
Aaro Nursi
Kaido Kivistik
Jekaterina Šteinmiller
Hendrik Rätsep
 

  • talv.vanglakomisjon@just.ee

Liine Maasikas - esimees

Urmas Paju
Enn Tonka
Ulvar Kuningas
Laura Danilas
Marika Kaasik
Tamara Hristoforova
Lauri Pihkva
Jelena Kikkas

  • tartuv.vanglakomisjon@list.just.ee

Paul Paas - esimees
Diana Tandru
Tauno Toompuu

  •  viruv_komisjon@just.ee

Viimati uuendatud: 09.01.2024