Raha saatmine

Kinnises vanglas on sularaha omamine keelatud ning kõik arveldused toimuvad igale süüdimõistetule ja vahistatule avatud vanglasisese isikuarve vahendusel.

Raha, mis oli kinnipeetaval vanglasse saabudes kaasas, kantakse tema isikuarvele. Sinna laekub ka teenitud töötasu kui ka talle lähedastelt saadetud raha. Ei ole lubatud saata raha posti teel ega pakiga ega anda üle lühi- või pikaajalise kokkusaamise käigus.

Isikuarvel olevate summade eest saab kinnipeetav teha oste vangla kauplusest, tellida ajakirjandust, maksta elektriseadmete (raadio, televiisor) kasutamise eest, saata raha oma perekonnaliikmetele ja ülalpeetavatele või oma arveldusarvele pangas. Ühes kuus võib kinnipeetav teha sisseoste valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära piires.

Raha saates tuleb silmas pidada, et isikuarvel olevat summat saab täies ulatuses kasutada vaid vahistatu. Süüdimõistetu puhul jäetakse kõigist tema isikuarvele laekuvatest summadest 50% rahaliste nõuete täitmiseks ning 20% hoiustatakse vabanemistoetusena.

Kui kinnipeetava vastu ei ole rahalisi nõudeid või neid on vähem kui 50% ulatuses, hoiustatakse ka need summad vabanemistoetusena. Vabanemistoetust hoiustatakse kuni kolmekordse valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära täitumiseni. Vabanemistoetusena hoiustatud summa saab kinnipeetav kätte vanglast vabanemisel.

Kinnipeetavale saadetav raha tuleb üle kanda rahandusministeeriumi arveldusarvele pangas. Maksekorraldusse tuleb märkida selgituseks kindlasti kinnipeetava ees- ja perekonnanimi ning sünniaasta.

Makse saaja: Rahandusministeerium

Rahandusministeeriumi pangakontod:
SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: NDEAEE2X)

Viitenumber: vangi individuaalne viitenumber (iga vangi teavitatakse sellest)

Makse selgitus: vangi ees- ja perekonnanimi ning sünniaasta.

Makse saaja: Rahandusministeerium

Saaja aadress: Suur-Ameerika 1, Tallinn, Eesti
Saaja IBAN:
SEB Pank  EE891010220034796011  (BIC/SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank  EE932200221023778606  (BIC/SWIFT: HABAEE2X)
LHV Pank EE777700771003813400 (BIC/SWIFT: LHVBEE22)
Luminor Bank  EE701700017001577198  (BIC/SWIFT: NDEAEE2X)

Saaja panga nimi: vastavalt valitud konto numbrile
Saaja panga aadress: SEB (Tornimäe 2, Tallinn, Eesti Vabariik), Swedbank (Liivalaia 8, 15040 Tallinn), LHV Pank AS (Tartu maantee 2, 10145 Tallinn), Luminor Bank AS (Liivalaia 45, 10145 Tallinn)

Makse selgitus: kinnipeetava ees- ja perekonnanimi ning sünniaasta.

Viimati uuendatud: 16.12.2023