Personaliosakond

Personaliosakond on konsolideeritud teenistuse ülene üksus, kelle vastutusalasse kuulub töötajate värbamine, koolitamine ning tööalase rahulolu tagamine.

Kontaktid

Personaliosakond
haridusjuht
kristel.nuume@just.ee
kehalise ettevalmistuse peaspetsialist
martin.nelis@just.ee
5397 3872
kehalise ettevalmistuse peaspetsialist
taavi.merisalu@just.ee
750 0883
peaspetsialist
diana.sammel@just.ee
peaspetsialist
kadri.laks@just.ee
750 0882
peaspetsialist
katri.aavik@just.ee
612 7660
personalianalüütik
heili.kuuler@just.ee
663 7827
personaliosakonna juhataja
aet.urvast@just.ee
personalipartner
annelii.kivikas@just.ee
663 7810
personalipartner
pille.naks@just.ee
612 7520
personalipartner
sirle.puusepp@just.ee
personalipartner
ylle-nancy.liiv@just.ee
750 0804
personalispetsialist
delis-amalie.aare@just.ee
663 7815
sporditöö peaspetsialist
jaanika.kurgjarv@just.ee
750 0881
teenistussuhete partner
epp.joakit@just.ee
612 7524
teenistussuhete partner
katlin.kask@just.ee
750 0817
teenistussuhete partner
mari.volt@just.ee
663 7811
väljaõppe peaspetsialist
ivo.nigul@just.ee
750 0886
väljaõppe peaspetsialist
kaia.talver@just.ee
663 8096
väljaõppe peaspetsialist
katriin.saarma@just.ee
750 0819
väljaõppe peaspetsialist
rasmus.zarubin@just.ee
663 8098
väljaõppe peaspetsialist
relika.merilai@just.ee
612 7534
värbamispartner
elin.heinsaar@just.ee
värbamispartner
liis.saarestik@just.ee
750 0881
värbamispartner
merly.magi@just.ee

Viimati uuendatud: 19.12.2023