Eesti ja Ukraina vanglateenistused sõlmisid Kiievis koostööleppe

27.05.2024 | 15:10

Läbi oma kogemuse saame juba sügisest esimese ühisprojekti raames aidata Ukraina kolleegidel EL kandidaatriigina kohandada ning arendada enda vanglasüsteemi. Eesti huvi on saada kogemusi toimepidevuse tagamisest ning vanglate ülesannetest sõjaajal.
    • Jaga

Möödunud nädala esmaspäeval kohtus vanglateenistuse juht Rait Kuuse koos meie delegatsiooniga Kiievis Ukraina asejustiitsministrite ja vanglateenistuse juhiga, et sõlmida ühine viie aastane koostöömemorandum.

„Lisaks igapäevasele riigi siseturvalisuse hoidmisele peame vanglateenistuses vajalikuks ka rahvusvahelist koostööd. Olulisimaks oleme viimasel kahel aastal pidanud võimalusi pakkuda omapoolset tuge ja abi Ukrainale ja õppida nende tänastest keerulistest kogemustest. See annab meile võimaluse näha ja õppida, kuidas tagavad nemad toimepidevuse sõjaajal. Teisalt on koostöö oluline, sest meie saame toetada neid arendustöös ja läbi oma kogemuse aidata neil EL kandidaatriigina kohandada enda kriminaaljustiitssüsteemi,“ võtab Rait Kuuse kokku koostöö olulisuse.

Ukraina vanglad on käimasolevas sõjas suure surve all, mõned on tulnud ka maha jätta ning vahendid vanglate ülalpidamiseks on äärmiselt piiratud. Arenguplaane on seetõttu kõvasti kärbitud, kuid ambitsioon vanglasüsteemi reformimiseks püsib neil tänaseni. Eesti delegatsioon külastas nädala jooksul nelja vanglat ja vanglateenistujate väljaõppekeskust erinevates Ukraina piirkondades. Tutvuti ka sõjavangide kinnipidamise korraldusega ning saadi ülevaade Ukraina õiguslikust ja korralduslikust raamistikust oma süüdimõistetute rindele lubamisel.

Vanglate reformimisel oleme heaks suunanäitajaks, olles ainus nõukogude okupatsiooni järel iseseisvunud riik, kes suutnud oma vanglasüsteemis jätta seljataha laagertüüpi vanglad ja subkultuuri vohamise ning saame täna jõudsalt tegeleda inimeste käitumise muutmisega, mille tulemusel ka kuritegevuse tase riigis väheneb. Teisalt peame olema omaltpoolt riigina ja teenistusena valmistunud toimepidevuse tagamisel kriisides ja eriolukordades, kus saame omakorda toetuda Ukraina kogemustele.

Oleme kavandanud, et veel selle aasta sügisel saabuvad Eestisse Ukrainast delegatsioon meie teenistusest ülevaate saamiseks. Lisaks õpetame me projekti raames välja kuni kümme vanglaametnikku, kes siin kavakohaselt pikema aja jooksul praktilisi teadmisi ja kogemusi omandavad, et neid kodumaale naastes edasi jagada. Õppeprogrammi töötame välja koostöös Sisekaitseakadeemia vanglateenistuse kolledžiga.

Selle aasta lõpuni kestvat koostööprojekti rahastab Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV), edaspidi kavatseme jätkutegevusi juba saadud kogemuse põhjal.