Kosmosekiirgus võib teha vanglad veelgi turvalisemaks

20.12.2023 | 11:38

Turva- ja kaitsevaldkonnas murrangulist skaneerimistehnoloogiat arendav Eesti ettevõte GScan hakkab Riigikantselei innofondist saadud raha toel arendama vanglates uudset tehnoloogiat keelatud esemete ja ainete leidmiseks.
    • Jaga

„Meie tänased vanglad on kaasaegsed ja turvalised, kuid keskkond meie ümber muutub kiirelt. Turvalisuse hoidmiseks peame me kasutama ära kõik võimalused arenguks ning olema avatud uutele tehnoloogilistele lahendustele. Tehnoloogiline innovatsioon aitab ka edaspidi hoida põhitähelepanu õigusrikkujate taasühiskonnastamisel,“ räägib projekti olulisusest vanglateenistuse juht Rait Kuuse.
 
Täna kasutatakse keelatu tuvastamiseks läbiotsimisi, narkoteste, narkokoeri, röntgenseadmeid, kehaskännereid, aga olemasolevad lahendused vajavad tõhustamist. Turvalisuse tagamine on väga töömahukas ning erinevad seadmetel on omad piirangud, mistõttu endiselt satub vanglasse nii keelatud esemeid kui aineid.
 
Ettevõtte GScan juhatuse esimees Marek Helm sõnab, et GScani tehnoloogia muudab turvakontrolli lähiaastatel oluliselt tõhusamaks. "Meie unikaalne looduslikku kiirgust kasutav tehnoloogia võimaldab ohutult tuvastada skaneeritavate objektide keemilist koostist. Suudame automaatselt läbivalgustatud objektis, olgu selleks konteiner või muu saadetis, tuvastada kas tegemist on narkootikumide, lõhkeainete või muude keelatud või ohtlike ainetega. „Meile on väga oluline oma esimesi seadmeid testida just Eestis. Koos spetsialistidega vanglateenistusest, saame vajalikku sisendit ja tagasisidet lõpparenduste planeerimiseks ja teostamiseks. Selline avaliku- ja erasektori koostöö aitab tõsta Eesti ekspordipotentsiaali, andes väärika referentsi ning vajaliku "koduseinte" toetuse,“ lisab Helm.
 
Kosmosekiirgusel põhinev tehnoloogia on inimesele ohutu. Lisaks on see tõhus koostööpartner koera ninale, muutes pea olematuks ka inimfaktorist tulenevad eksimuse vead. Innovatsiooniprojekt loob võimaluse läbi katsetuste vanglas testida tehnoloogia toimivust, et tulevik oleks veelgi turvalisem.
 
Eduka projekti korral on lahendused kasutatavad ka muudes valdkondades nagu postiteenus, lennujaama turvakontrollid ja piiriülesed kontrollid.
 
Projekt viiakse ellu koostöös Riigikantseleiga ja projekti rahastus tuleb Riigikantselei innovatsioonifondist, mida rahastatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist. Projekti maksumuseks on 1.15 miljonit ja kestus 12 kuud.