Tallinna vangla nomineeriti Puudesõbralikuks tööandjaks

17.12.2023 | 12:19

Tallinna vangla nomineeriti Eesti Puuetega Inimeste koja tunnustuskonkursil kategoorias Puudesõbralik tööandja 2023.
    • Jaga

Detsembri alguses tunnustas Eesti Puuetega Inimeste Koda Tallinna vanglat Puudesõbraliku tööandja nominatsiooniga.

Tallinna vangla direktor Hannes Liivak näeb võimalusi puuetega inimeste kaasamiseks ka tulevikus: „Südame teeb soojaks, et sellist tagasisidet saame ja püüame ka edaspidi leida rakendust puuetega inimestele seal, kus meie teenistustingimusi ja töö sisu arvestades see võimalik on.“

Eesti Puuetega Inimeste Koda viis läbi tunnustuskonkursi, et tunnustada inimesi, asutusi ja tegusid, mis on viimase aasta jooksul kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil Eesti puuetega inimeste kaasamisse, osalemisse või elukvaliteedi tõstmisesse olulise panuse andnud. 2023. aastal esitati lisaks Tallinna vanglale Puudesõbraliku tööandja nominatsioonile ka Eesti Töötukassa ja Terviseamet, kellest viimane pälvis ka kõrgeima tunnustuse.