Ando Pajo

Ando Pajo

Jõhvi talitus

Viru kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhoolduse direktori vastutusala

Tallinna Vangla
509 3405
ando.pajo@just.ee

Haridus

Eriala
sotsiaaltöö
Haridustase
Kõrgharidus