Anneli Aavik

Anneli Aavik

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhoolduse direktori vastutusala

Tallinna Vangla
anneli.aavik@just.ee

Haridus