Argo Tallerma

Argo Tallerma

Jõhvi talitus

Viru kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhoolduse direktori vastutusala

Tallinna Vangla
5860 5172
argo.tallerma@just.ee

Haridus

Eriala
sotsiaaltöö
Haridustase
Kõrgharidus