Eha Võtti

Eha Võtti

Rakvere talitus

Viru kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhoolduse direktori vastutusala

Tallinna Vangla
5551 4924
eha.votti@just.ee

Haridus

Eriala
sotsiaaltöö
Haridustase
Kõrgharidus