Irina Šišova

Irina Šišova

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhoolduse direktori vastutusala

Tallinna Vangla
612 7066
irina.sisova@just.ee

Haridus

Eriala
rakenduspsüholoogia
Haridustase
Kõrgharidus