Julia Tiido

Julia Tiido

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhoolduse direktori vastutusala

Tallinna Vangla
julia.tiido@just.ee

Haridus