Karmen Dräbtšinski

Karmen Dräbtšinski

Tartu esindus

Tartu kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhoolduse direktori vastutusala

Tallinna Vangla
750 0402
karmen.drabtsinski@just.ee

Haridus

Haridustase
Kõrgharidus