Kätlin Ilves

Kätlin Ilves

Tartu esindus

Tartu kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhoolduse direktori vastutusala

Tallinna Vangla
katlin.ilves@just.ee

Haridus

Haridustase
Keskharidus