Merje Metsalu

Merje Metsalu

Pärnu esindus

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhoolduse direktori vastutusala

Tallinna Vangla
5982 4213
merje.metsalu@just.ee

Haridus

Eriala
sotsiaalpedagoogika
Haridustase
Kõrgharidus