Monika Vette

Monika Vette

Paide esindus

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhoolduse direktori vastutusala

Tallinna Vangla
5862 7188
monika.vette@just.ee

Haridus

Eriala
rakenduslik sotsiaaltöö
Haridustase
Kõrgharidus