Olesja Muhhina

Olesja Muhhina

Jõhvi talitus

Viru kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhoolduse direktori vastutusala

Tallinna Vangla
5862 6861
olesja.muhhina@just.ee

Haridus

Eriala
sotisaaltöö
Haridustase
Kõrgharidus