Olga Künnap

Olga Künnap

Pärnu esindus

Pärnu kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhoolduse direktori vastutusala

Tallinna Vangla
5349 7611
olga.kynnap@just.ee

Haridus

Eriala
korrektsioon
Haridustase
Kõrgharidus