Tatjana Gudrais

Tatjana Gudrais

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhoolduse direktori vastutusala

Tallinna Vangla
tatjana.gudrais@just.ee

Haridus