Vika Vesiaid

Vika Vesiaid

Lääne-Harju kriminaalhooldusosakond

Kriminaalhoolduse direktori vastutusala

Tallinna Vangla
vika.vesiaid@just.ee

Haridus